Kartoitimme yhteisiä hankkeita paikallisten biodiversiteettivaikuttajien kanssa

22.4.2024, täsmälleen kuukautta ennen kansainvälistä Biodiversiteettipäivää (22.5.), järjestimme KSS Energialla biodiversiteettiteemaisen ajatustenvaihtoiltapäivän. Kutsuimme paikalle alueen tärkeitä toimijoita, jotka edistävät toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Toistakymmentä osallistujaa tutustui toistensa hankkeisiin ja pohti yhteistyömahdollisuuksia.

Neljän henkilön käsissä on pieni vihreä taimi.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen nostettiin vuonna 2023 KSS Energian vastuullisuustyön yhdeksi painopistealueeksi. Paikallisten biodiversiteettihankkeiden toteuttamisessa tiedostettiin jo heti alkuun, että toimenpiteissä tarvittaisiin tietotaitoa, verkostoja – ja yhteistyötä.

Toimijoilla on yhteisiä tavoitteita

”Halusimme kutsua Kouvolan kaupungin, paikallisten järjestöjen ja elinkeinoelämän biodiversiteettiasiantuntijat saman pöydän ääreen. Tutustuimme toistemme hankkeisiin ja kartoitimme yhteistyön paikkoja. Meistä monella on yhteisiä tavoitteita”, tilaisuuden järjestänyt hankeviestinnän asiantuntija Anna Siitonen kertoo.

KSS Energialta iltapäivätilaisuutta isännöivät Omaisuudenhallinnan johtaja Jukka Rämä, markkinointi- ja viestintäjohtaja Mariliina Karppo, Anna Siitonen sekä kunnossapitopäällikkö Jyri Tompuri.

Yhteistyö on nyt aktivoitu

”Juuri tällaista käytännönläheistä ajatustenvaihtoa tarvitsemme”, kommentoivat osallistujat.

Tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita Kouvolan kaupungilta, Xamkilta, ELY-keskuksesta, UPM Energyltä, Fingridiltä, Luonnonsuojeluliitosta ja Kymenlaakson Liitosta. Syntyi perinteinen To Do -seinä, josta oli helppo hahmottaa yhteisiä kiinnostuksenkohteita.

”Tämä oli hyvä alku vaikuttavammalle paikalliselle toiminnalle. KSS Energia on alueellisesti hyvin monessa mukana. Kehitämme jatkuvasti sekä palvelujamme että viestintäämme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Voimme tukea toisten biodiversiteettitoimijoiden viestintätarpeita ja toisaalta vahvistaa jo tehtyä hyvää työtä”, Anna Siitonen näkee.

Siitosen mukaan iltapäivä poiki toistakymmentä tarvetta tai hanketta, jossa toimijat voisivat tehdä yhteistyötä.

”Hankkeita pohditaan parhaillaan. Tarkoitus on vielä ennen kesää aktivoitua yhteisten hankkeiden löytämiseksi ja lomien jälkeen ryhtyä sanoista tekoihin.”

1.1.44