Kuvassa näkyy KSS Energia -konsernin Kouvolan-päätoimipaikan aulaa.

Puhtaasti parasta energiaa

KSS Energia -konserni on valtakunnallinen, monialainen energiayhtiö. Tavoitteenamme on myydä, tuottaa tai urakoida Puhtaasti Parasta energiaa ja energiaratkaisuja.

Palveluihimme kuuluvat sähkön-, kaukolämmön ja maakaasun myynti sekä uusien energiaratkaisuiden kuten aurinkovoimaloiden ja sähköauton latausratkaisuiden konsultointi, niiden myynti ja toteutus. Kouvolan alueen jakeluverkonhaltijana palveluihin kuuluvat tytäryhtiömme KSS Verkon kautta myös sähkönsiirtopalvelut. Näiden lisäksi investoimme pitkäjänteisesti omaan energiantuotantoon uusiutuvilla energianlähteillä (pienvesivoima, aurinkovoimalat, tuulivoima). Yhtiö on toimialueellaan vaikuttava ja toimitusvarma sähköverkkojen rakennuttaja ja kunnossapitäjä.

Tästä osiosta löydät tietoa konsernistamme yleisesti, kiteytyksen yhtiön historiasta, arvomme sekä kuvauksen vastuullisuustyöstämme. Tästä osiosta löydät myös konsernin uutisarkiston sekä talous- ja asiakasjulkaisut.

1.1.44