KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Vehreää metsämaisemaa, jossa näkyy puiden runkoja ja keskellä pieni kuusen taimi.

Julkaistu alun perin KSS Energian vanhalla verkkosivulla 30.5.2022.

Vuonna 2022 KSS Energia -konsernin liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Liikevaihto oli tarkastelujaksolla 67,2 M€, mikä on 10,8 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 (60,7 M€). Selkeimmin liiketoiminnoista kasvoi sähkönmyynti, joka onnistui kasvattamaan sekä liikevaihtoaan että asiakasmääriään kuluttaja- ja yrityssektoreilla. Urakoinnin, verkonrakennuksen ja kaukolämmön liiketoimintojen kasvu jäi aiempaa vuotta pienemmäksi.

Konsernin liikevoitto oli 2,7 M€. Tulosta heikensivät kolme merkittävää tapahtumaa: Paperiteollisuuden lakko, joka seisautti Kymin Voiman tuotantolaitokset vuodenvaihteessa yli kuukaudeksi, 5,7 M€:n alaskirjaus Hanhikivi-ydinvoimalaa koskeviin sijoituksiimme Fennovoima Oy:n purettua Rosatomin laitossopimuksen, sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, millä oli merkittäviä vaikutuksia mm. polttoaineiden hintaan ja asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Toimintaympäristömme avainluvut tarkastelujaksolla

Liiketoimintoihimme liittyvät toimintaympäristön avainluvut olivat seuraavat:

Toiminta-alueellamme sähkön käyttö hieman pieneni tammi–huhtikuussa ollen 256 GWh (261 GWh). Merkittäviä verkonrakennushankkeita olivat muun muassa Korjalan sähköaseman saneeraus Kouvolassa sekä jakeluverkon kaapelointityöt eri puolilla Kuusankoskea.

Kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttava lämmitystarve oli tammi-huhtikuun aikana 7,9 % pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kaukolämpöä myytiin edellisvuotta vähemmän 233 (248) GWh ja maakaasua 57 (75) GWh. Erityisesti maakaasun myynti heikkeni epäsuotuisan hintakehityksen vuoksi.

Konsernimme omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 95 (123) GWh ja lämpöä
212 (233) GWh. Sähkön hankinnasta 14 % ja lämmön hankinnasta 91 % katettiin omalla tuotannolla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta kaukolämmön tuotannostamme oli paperiteollisuuden lakosta johtuvan tuotantokatkon takia vain 46 (74) prosenttia. Myös päästöjen määrä kasvoi.

Alkuvuoden vahvimmin kehittyneet alueet

Ajalla 1.1.–30.4.2022 vahvimmin kehittyneitä alueita ovat energiaratkaisuiden eli aurinkovoimaloiden ja sähköautoiluun liittyvien ratkaisuiden myynti eri kohderyhmille sekä sähkönmyynti uusille asiakassegmenteille.

Konsernin sähkön ja lämmön toimitusvarmuus jatkoi erinomaisella tasolla parantuen edellisvuodesta. Sähkönsyötön keskimääräinen keskeytysaika parani ollen 0,09 h (0,13 h). Toimitusvarmuutta lisää entisestään uusi ns. asiakaskuulemisen käytäntö, joka tuo verkkoalueen asiakkaille mahdollisuuden kommentoida alueen verkonrakennushankkeita ja ennakoida sähkönkäyttönsä kehittyviä tarpeita. Kuulemiseen pääsee osallistumaan KSS Energian verkkosivuilla.

Koko energiatoimialaa kehittävät DataHub-tietojärjestelmän käyttöönotto sujui KSS Energian osalta sujuvasti ja on tuonut asiakaskokemuksen kehittämiseen paljon uusia mahdollisuuksia.

Jatkamme kannattavan kasvun edellytysten luomista panostaen strategian mukaisiin kehityshankkeisiin.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Riipinen, p. 050 502 3908, marko.riipinen@kssenergia.fi

1.1.31