KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2023

KSS Energia -konsernin liikevaihto jatkoi vuoden 2023 alkupuolella kasvuaan. Ajalla 1.1.–30.4.2023 liikevaihtoa kertyi 15 % edellisvuotta enemmän. ”Alkuvuosi sujui toiminnassamme odotusten mukaisesti. Jatkamme tehostetulla riskienhallinnalla ja varaudumme markkinamuutoksiin jatkossakin”, konsernin toimitusjohtaja Marko Riipinen toteaa. 

KSS Energian vuoden 2023 ensimmäinen kolmannes kehittyi odotusten mukaisesti. Liikevaihdon kasvu 15 %:lla perustui edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampaan sähkön markkinahintaan.

Sähkön markkinahinnat ovat laskeneet loppuvuoden 2022 korkeista lukemista. Kulunut talvi oli leuto ja suomalaiset säästivät energiaa tehokkaasti, minkä ansiosta sähkön riittävyys ei ollut vaarassa. Suomen merkittävästi kasvanut tuulivoiman tuotantokapasiteetti lisäsi sähkön tuotantoa.

Sähkön käyttö väheni KSS Energian toiminta-alueella noin 10 % ollen tammi–huhtikuussa 230 GWh (256 GWh). 

Liiketoimintojen kehitys tarkastelukaudella

Yhtiön kuluttaja- ja yrityssähkönmyynnin volyymit ja asiakasmäärä kehittyivät odotetulla tavalla.

”Markkinamuutoksiin vastaava sähkösopimusten tuoteportfolio on otettu asiakaskunnassa vastaan hyvin positiivisesti. Uusiutuvan energian tuottamisen ratkaisut – aurinkopaneelit ja sähköauton latauspisteet – ovat lisänneet kysyntäänsä myös KSS Energian aktivoimalla Etelä-Suomen markkina-alueella”, Marko Riipinen kertoo.

Kaukolämmön ja maakaasun myynti vuoden ensimmäisellä kolmanneksella olivat edellisvuotta pienemmät. Tammi-huhtikuun lämmitystarpeen ollessa 9,5 % normaalivuotta pienempi kaukolämpöä myytiin 197 (233) GWh. Maakaasun myynti katsauskaudella oli 27 (57) GWh.

KSS Energian omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien kokonaistuotannot vastasivat budjetoitua tasoa. Niillä tuotettiin sähköä 138 (96) GWh ja lämpöä 236 (291) GWh.

Kokonaissähköntuotannosta 92 % oli CO2 -vapaata.

Konsernin suurimmat käynnissä olevat verkonrakennuskohteet olivat Kausalan sähköaseman saneeraus Iitissä, jakeluverkon kaapelointityöt Myllykoskella sekä jakeluverkon saneeraus Pokinkylän alueella Valkealassa. Vuodenvaihteessa käynnistyi mittava etäluettavien mittareiden ja etäluentapalvelun hankintainvestointi. Sen aikana kaikki KSS Verkko Oy:n etäluettavat mittarit korvataan uusilla vuoteen 2028 mennessä. 

Sähkön toimitusvarmuus parani jälleen ollen erinomaisella tasolla. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli tammi-huhtikuussa 0,05 (0,09) tuntia. 

Vastuullisia investointeja ja tuotekehitystyötä jatketaan määrätietoisesti

Konsernille tärkeistä uusiutuvien energiamuotojen investointihankkeista Marko Riipinen nostaa kaksi merkittävää tapahtumaa.

”Valkealan kaukolämpöverkoston ja biolämpölaitoksen rakennusprojekti etenee hyvin. Se tuo alueen kiinteistöjen ja asukkaiden tarpeisiin ekotehokkaan, vakaan, joustavan ja vastuullisen lämmitysmuodon. Toinen merkittävä hanke, Suomen Voiman kautta osittain omistamamme Iso-Nevan ja Posion tuulipuistot, aloittivat huhtikuussa 2023 sähköntuotannon”, hän kertoo.

”Yhtiössä on perustettu tulevaisuuden tuotekehityspolkuja ja uusia innovaatioita kirkastava asiantuntijaryhmä. Tehostuneella tuotekehitystyöllä haluamme varmistaa KSS Energian palvelu- ja tuoteportfolion uudistumisen ja kilpailukykyisyyden sekä edistää vihreää siirtymää.” 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Riipinen,

p. 050 502 3908 

marko.riipinen@kssenergia.fi

1.1.31