KSS Energia kumppaniksi selvittämään suurteholatausjärjestelmän rakentamista Kouvolan RRT-alueelle

Kouvolan Tehola sijaitsee keskeisesti valtateiden 6 ja 15 risteysalueella. Sen kautta kulkevan raskaan liikenteen sähköistymisellä on toteutuessaan merkittävä vaikutus ympäristölle sekä alueella toimiville logistiikkayrityksille. KSS Energian Energiaratkaisuiden asiantuntijat ovat kumppanina selvittämässä edellytyksiä suurteholatausjärjestelmän rakentamiseksi Teholaan.

Kouvola Innovation Oy, RRT Kouvola Oy sekä kaupungin omistama KSS Energia -konserni ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä. Yhteistyö koskee selvitystä, joka kartoittaa Teholan läpi liikennöivän raskaan kaluston lataustarpeita.

”KSS Energia toimii kesäkuuhun 2024 mennessä valmistuvassa tarvekartoituksessa teknisenä asiantuntijana. Osallistumme myös kartoituksen tulosten raportointiin”, hanketta KSS Energian osalta johtava Olli-Pekka Rantala kertoo.

”Selvitämme parhaillaan Kouvolan julkisen liikenteen, kaupungin jätekuljetusten, Teholan alueen toimijoiden, RRT-alueen operaattoreiden sekä ulkopuolisten toimijoiden kaluston lataustarpeita. Selvitämme, mikä sähköisen raskaan kaluston tarve on nyt, ja kuinka raskaankaluston latausjärjestelyjen laajentaminen voisi lisätä puhtaan logistiikan toimintoja”, Rantala lisää.

Kouvolan RRT-alueen sijainti on keskeinen – suurteholatausjärjestelmä vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin

”Toteutuessaan suurteholatausjärjestelmän rakentaminen Teholaan RRT-alueen yhteyteen olisi ympäristövastuullisesti merkittävä hanke”, kuvaa Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

”Kouvola on EU:n liikenteen ydinverkon ainoa rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Sijaintimme on valtakunnallisille, sisämaassa liikennöiville logistiikkayrityksille keskeinen. Kouvolaan rakennettava raskaan kaluston sähkönlatausjärjestelmä ratkaiseemonen logistiikkayrityksen lataustarpeen. Raskaan kaluston latauspiste Teholassa mahdollistaa logistiikkakaluston sähköistämistä”, Miettinen jatkaa.

Win-win-yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden eteen

RRT Kouvolan toimitusjohtaja Joona Kaksonen näkee hankkeen kiinnostavana ja vaikutuksiltaan merkittävänä esimerkiksi Kouvolasta Lappeenrannan, Kuopion, Helsingin ja Kotkan suuntiin liikennöiville logistiikkayrityksille.

”Kuljetusyritykset voisivat edetä raskaan kalustonsa sähköistämisessä ilman tarvetta investoida omaan suurteholatausjärjestelmään. Hanke lisäisi Teholan logistiikka-alueen merkitystä alueen solmukohtana ja logistiikkapalveluiden tarjoajana. RRT-aluetta voisi hyödyntää aiempaa useampikin toimija”, hän toteaa.

KSS Energian Olli-Pekka Rantala on hyvillään hankkeen edistymisestä.

”KSS Energia on sähköisen liikenteen edelläkävijöitä. Olemme toteuttaneet suurteholatausratkaisuja eri puolille Suomea. Meidät tunnetaan luotettavana ja toimeenpanevana sähköalan ammattilaisena. Selvitystyömme on jo käynnissä. Punnitsemme muun muassa hankkeen kannattavuutta, tarvetta, laajentamismahdollisuuksia sekä suotuisia ympäristövaikutuksia”, Rantala toteaa.

Lisätietoja:

Olli-Pekka Rantala
Johtaja, Energiaratkaisut, KSS Energia -konserni, p. 05 885 1430, olli-pekka.rantala@kssenergia.fi

Pasi Miettinen
toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 8814, pasi.miettinen@kinno.fi

Joona Kaksonen
toimitusjohtaja, RRT Kouvola Oy, p. 020 615 5997, joona.kaksonen@kinno.fi

1.1.44