KSS Energia testasi uuden www-sivustonsa saavutettavuuden

Laaja tutkimus osoitti sivuston saavutettavuuden olevan hyvällä tasolla, mutta ei vielä täydellinen. Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää sivuja esteettä. 

Kuvakaappaus KSS Energian etusivusta. Kuvassa näkyy pääkuvana viisihenkinen perhe kesäisissä tunnelmissa keltaisen puutalon edustalla.
Kuvakaappaus KSS Energian etusivusta.

KSS Energian uusi sivusto julkaistiin toukokuussa 2023. Saavutettavuus huomioitiin jo verkkosivuston suunnitteluvaiheessa, mutta halusimme toteuttaa erillisen kartoituksen vielä valmiille sivustolle. Näin sivuston saavutettavuutta voitiin arvioida myös käytännössä ja kokonaisuutena.

Iso lainausmerkki

Saavutettavuus on digitaalista esteettömyyttä

Lokakuussa 2023 toteutetun kartoituksen tulokset osoittivat, että KSS Energian verkkosivuston saavutettavuus on hyvällä tasolla. Sivustolla ei esimerkiksi tehty yhtään havaintoa kriittisestä puutteesta, joka estäisi täysin päätoiminnallisuuden tai pääsyn sisältöön. Hienosäädettävää löytyi sekä teknisen toteutuksen että visuaalisen näkymän osalta. Työt näiden saavutettavuuteen vaikuttavien tekijöiden parantamiseksi on aloitettu.

Verkkosivujen saavutettavuus rakentuu teknisen toteutuksen, helppokäyttöisyyden sekä sisältöjen selkeyden ja ymmärrettävyyden yhteispelinä. Se huomioi esimerkiksi avustavien teknologioiden, kuten lukuohjelmien kanssa sivustolla vierailevat.

Sivuston saavutettavuus on osa verkkosivuston jatkuvaa kehitystä. Nyt toteutettu laaja kartoitus auttaa meitä kehittämään KSS Energian sivustoa entistäkin asiakasystävällisemmäksi. 

1.1.42