KSS Energia tuotti energiavastuullisuuden nyky- ja tahtotilaa kartoittavan testin yrityksille ja taloyhtiöille

Osana konsernimme vuoden 2023 hiilikädenjälkityötä julkaisimme yrityksille ja pian myös taloyhtiöille suunnatun Energiavastuullisuuden testin.

”Vastuullisen energiankulutuksen, energiajärjestelmien ja teknologiavalintojen neuvominen yrityksille ja taloyhtiöille on meille tärkeää hiilikädenjälkityötä. Lähdemme siitä, että jokainen organisaatio on jo tiedostanut energia-asioidensa vaikuttavan vastuullisuuteensa. Se, kuinka aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti yritys haluaa ja voi edetä energiavastuullisuuden polulla – siihen olemme luoneet selkeän, kannustavan kartoituksen”, konsernin yritysmyyntiä johtava Olli-Pekka Rantala sanoo.

”Energiavastuullisuus-testin avulla voi helposti hahmottaa yrityksen nyky- ja tahtotilaa energiavastuullisuuden polulla – ja sen pohjalta neuvoa sitä tukevissa tuote- ja ratkaisuvalinnoissa”, Rantala jatkaa.

Osana konsernimme vuoden 2023 hiilikädenjälkityötä julkaisimme yrityksille ja pian myös taloyhtiöille suunnatun Energiavastuullisuuden testin. Noin 3–5 minuutissa täytettävä kysely, joka on tuotettu tunnetulla ZEF-arviointikoneella, auttaa yritystä hahmottamaan sijaintinsa ja tahtotilansa energiavastuullisuuden polulla. Onko yritys tällä hetkellä Energiamyönteinen, Energiatietoinen, Energiatehokas – vai jo Energiavastuullinen? Miten se voi ja miten sen liiketoimintanäkökulmista kannattaa edetä polulla, jotta se saa yhdistettyä liiketoimintastrategiansa ja jatkuvasti tiukentuvat vastuullisuuskriteerit?

Energiavastuullisuuteen kannustaminen on energiayhtiöiden työnsarkaa

”Energiavastuullisuus on Energiateollisuus ry:n meille energiayhtiöille asettama tehtävä turvata luotettavan, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin energian saanti yhteiskunnalle avoimesti ja kestävästi. Tehtävään kuuluu myös tarjota näihin perustuvia ratkaisuja asiakkaille. Näistä lähtökohdista suunnittelimme yhdessä asiakasvastaaviemme, tuotekehitysyksikkömme ja vastuullisuustiimimme kanssa ymmärrettävän ja kannustavan Energiavastuullisuuden polun yrityksille. Lisäksi määrittelimme, miten KSS Energia voi osaamisellaan, tuotteillaan ja palveluillaan tukea yritystä tällä polulla”, Olli-Pekka Rantala taustoittaa.

Asiakkaan nyky- ja tahtotila ratkaisevat vastuullisuuspolun pituuden ja nopeuden

KSS Energia -konsernin tuotekehitystoimintoa johtava Kai Kuvaja toteaa, että energiavastuullisuuden polkuajattelu vastaa hyvin myös tuotekehityksen näkökulmaa.

”Paitsi kauaskantoisuutta, tuotekehityksellä pitää olla asiakaslähtöisyyttä. Vaikka nyt julkaistava Energiavastuullisuuden arviointitesti onkin vasta keino syventää asiakasvuoropuhelua, se on kuitenkin hyvä pohja myös pitkän tähtäimen energiasuunnitelmalle. Jokainen yritys haluaa kehittää vastuullisuuttaan, ja energia-asiat ovat aivan sen keskiössä. KSS Energian tehtävänä onkin osaamisellaan siivittää juuri oikeanlaisiin lyhyen ja pitkän tähtäimen energiavalintoihin”, Kuvaja sanoo.

Arvion energiavastuullisuutensa tasosta yritys saa testistä, KSS Energian osaajat kertovat lisää. Jättämällä yhteystietonsa vastaaja saa halutessaan yhteydenoton yritysmyynniltä.

Kokeile testiä ja selvitä yrityksesi energiavastuullisuuden tila

Aloita testi

1.1.44