KSS Energian tulos oli 30,4 M€: Tuotto syntyi investoinneista omaan tuotantoon sekä toimenpiteistä energiatukkukaupassa

KSS Energia -konsernin liikevaihto laski 10 %:lla vuonna 2023. Kasvun pysähdyttivät epävarma markkinatilanne, sähkön markkinahinnan lasku sekä asiakkaiden onnistuneet energiansäästötoimet. Konsernin liiketulos oli kuitenkin hyvä. Tuottoa toivat onnistuneet pitkän tähtäimen investoinnit omaan energiantuotantoon sekä energiatukkukaupassa tehdyt oikea-aikaiset myynti- ja hankintatoimenpiteet. ”Palveluistamme sähkönsiirrossa ja lämmössä saavutettiin kohtuullinen, joskaan ei tavoitteiden mukainen tulos. Sähkönmyynnin, energiaratkaisuiden ja urakoinnin tulokset jäivät heikoiksi”, toimitusjohtaja Marko Riipinen summaa viime vuoden.

Kouvolan kaupungin omistaman, valtakunnallisesti toimivan KSS Energia -konsernin liikevaihto laski päättyneenä tilikautena: 197 M€ (217 M€). Liiketulos oli 30,4 M€ (28,8 M€).

Kannattavan kasvun ja myynnin näkökulmasta vuosi oli haastava

Liikevaihtoa tilikautena 2023 pienensivät toimitusjohtaja Marko Riipisen mukaan talouden epävarmuus ja muuttunut markkina: sähkönhinnat laskivat ja sähkönkulutus pieneni. Konsernin myymän energian ja energiaratkaisuiden kysyntä heikkeni. Myöskään urakointihankkeita ei käynnistynyt odotusten mukaisesti.

”Suuret sähkön tuntihintojen vaihtelut vaikuttivat sähkönkäyttöön. Turbulentin markkinatilanteen takia sähkön vähittäiskauppa oli meille haastava liiketoiminta-alue. Jos olisimme pitäytyneet sähkön myynnissä ainoastaan Kouvolan sähkönjakelualueella, sähkökaupan tulos olisi ollut tappiollinen. Riittävä asiakasmäärä on toiminnan edellytys. Kokonaisuudessaan sähkön vähittäiskaupan tuotto jäi hyvin pieneksi”, Riipinen selventää.

Hyvä tulos on kahden onnistuneen, keskenään erilaisen liiketoiminnan ansiota

Konsernin tuloksentekokykyyn ovat edellisinä tilikausina myönteisesti vaikuttaneet systemaattisesti toteutetut omaisuuden- ja riskienhallinnan strategiat sekä oikein ajoitetut toimenpiteet energiatukkumarkkinassa.

”Nämä kaksi onnistumistekijää – oma tuotanto ja energiatukkukauppa – edellyttävät erilaista suunnittelua. Näiden molempien tuotto realisoituu energiapörssissä. Sähkön kulloinenkin markkinahinta, johon sääolot olennaisesti vaikuttavat, määrittelee oman, pääosin sääriippuvaisen tuotantomme arvon. Ostamme markkinahinnalla myös asiakkaidemme käyttämän sähkön. Molemmissa liiketoiminnoissa onnistumiseen vaikuttaa huolellinen riskienhallinta”, Riipinen toteaa.

”Viime vuonna omien tuotantoinvestointiemme volyymi kasvoi peräti 83 %:lla. On tärkeää, että konsernimme pystyy kestävällä rahoitusrakenteella toteuttamaan myös lähivuosien mittavat investoinnit lämpö- ja verkkoliiketoiminnassa. Nettovelkaantumisasteen aktiivinen hallitseminen varmistaa jatkossakin kohtuullisen hinnoittelun verkostojen vaikutuspiirissä oleville kaupunkilaisille", hän jatkaa.

”Sähkötukkumarkkinassa tehdyt hankinnat on tehty oikealla hetkellä energiakriisin aiheuttamiin markkinamuutoksiin verrattuna. Riskienhallintamme on toiminut erittäin hyvin.”

Vastuullisuus ja kestävä kehitys kuuluvat peruspilareihin jatkossakin

Riipisen mukaan KSS Energian vahva tulos mahdollistaa vihreää siirtymää tukevien investointien toteuttamisen strategian mukaisesti.

”Olemme paikallinen, kansallinen, vastuullinen ja vakaa veronmaksaja. Hyvä liiketulos kasvattaa myös Kouvolaan kohdentuvaa verojalanjälkeämme. Se on nyt suurempi kuin koskaan”, hän toteaa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja, Marko Riipinen, 050 502 3908, marko.riipinen@kssenergia.fi

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mariliina Karppo, 050 543 8553, mariliina.karppo@kssenergia.fi

1.1.42