Onnistuneen sähkön tukkukaupan ja riskienhallinnan ansiosta KSS Energia -konserni ylsi hyvään tulokseen

Ennennäkemätön energiakriisi nosti energian ja polttoaineiden hankintahintoja vuonna 2022. Tämä kasvatti myös KSS Energia -konsernin liikevaihtoa vajaalla neljänneksellä 217,2 (176,8) miljoonaan euroon. 

Ennennäkemätön energiakriisi nosti energian ja polttoaineiden hankintahintoja vuonna 2022. Tämä kasvatti myös KSS Energia -konsernin liikevaihtoa vajaalla neljänneksellä 217,2 (176,8) miljoonaan euroon. ”Viime vuosi oli monilla osa-alueilla äärimmäisen haastava”, konsernin toimitusjohtaja Marko Riipinen toteaa. ”Toimintaympäristön realisoituneet riskit ja markkinamuutokset veivät toimintojamme tappiollisiksi. Siitä huolimatta toimenpiteemme sähkön tukkumarkkinassa ja riskienhallinnassa onnistuivat hyvin. Tuloksemme kehittyi loppuvuodesta odotettua myönteisemmin.” Konsernin tulos oli 28,8 (-1,1) miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupungin omistamalle KSS Energialle vuosi 2022 oli poikkeuksellisen työteliäs.

Toimintaympäristön muutokset rajoittivat tuotteiden myyntiä

Yhtiön strategian mukaista energiantuotantoa rajoitti heti alkuvuodesta Paperiteollisuuden Kymin Voiman energiantuotantoon vaikuttanut lakko. Viideksi viikoksi tuotannon seisauttaneella lakolla oli kriittinen vaikutus kaukolämpöliiketoiminnan koko vuoden tulokseen. Sen tulosta heikensivät entisestään vuoden mittaan myös keskimääräistä lämpimämpi sää sekä merkittävästi kalliimmat polttoainekustannukset.

Helmikuussa 2022 energia-ala kriisiytyi nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan seuraukset energiamarkkinan toimintaympäristöön – sähkön ja polttoaineiden hankintahintojen merkittävä nousu ja osittainen saatavuuden heikkeneminen – rajoittivat KSS Energian energiatuotteiden myyntiä keväästä lähtien. Asiakkaidemme huoli energiasta ja sen hintakehityksestä moninkertaisti asiakaspalvelumme kontaktimäärät. Asioinnin ruuhkautuminen ja tietojärjestelmähaasteet heikensivät asiakastyytyväisyyttämme. Näistä syistä erityisesti KSS Energian sähkönmyyntiliiketoiminnan tulos oli vaatimaton. Sen sijaan asiakaspysyvyys ja asiakkaiden määrä kehittyivät suotuisasti.

”Samaa ei voida todeta maakaasuasiakkuuksistamme. Maakaasun hinnan nousu vaikutti maakaasun kysynnän pienentymiseen ja aiheutti selkeää asiakaspoistumaa. Maakaasuliiketoimintamme tulos jäi erittäin vaatimattomaksi”, konsernin toimitusjohtaja Marko Riipinen summaa vuoden haasteita.

Kriisiytynyt energiamarkkina vaikutti myös konsernin urakointi- ja verkkoliiketoimintoihin. Merkittävimmiksi haasteiksi urakointiliiketoiminnassa koituivat kohonneet materiaalikustannukset sekä materiaalien pidentyneet toimitusajat. Toimitusvarmuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat myös verkkoliiketoimintaan. Sähköpulan kasvanut riski aiheutti syksystä lähtien ylimääräisiä varautumistoimenpiteitä verkkoliiketoiminnalta.

Lisäksi KSS Energia alaskirjasi keväällä 2022 Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalahankkeen liittyvän 5,3 miljoonan euron sijoituksen Suomen Voima Oy:n osakesarjaan, sillä hankkeen toteutuminen on epätodennäköistä.

Toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla ja tuotteita tarjottiin vastuullisesti

Marko Riipisen mukaan KSS Energia säilytti koko toimintavuoden aikana kuitenkin erinomaisen toimitusvarmuutensa.

”Kymin Voiman tuotannon keskeytymisestä huolimatta kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi korkealla: keskimääräinen käyttökeskeytysaika jäi ennätyksellisen lyhyeksi. Myös sähkönsiirron toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla.”

Yhtiö teki kaikkensa tarjotakseen asiakkaille kilpailukykyisesti hinnoiteltuja tuotteita.

”Energiakriisin puhjettua sopeutimme sähkösopimustuotteidemme myyntiä vastuullisesti. Sähkön hintojen ollessa korkeimmillaan rajoitimme markkinassa kalliimpien sähkösopimustuotteiden myyntiä. Lakkautimme tappiollisia tuotteita. Lisäksi supistimme yrityssähkösopimustemme markkinaa paikalliseksi. Samalla toimme asiakkaille tarjolle uusia, kustannustehokkaita vaihtoehtoja, muun muassa ilmalämpöpumput”, Riipinen kertoo.

Pitkän tähtäimen varautumisemme osoittautui tuloksekkaaksi

KSS Energia -konsernin loppuvuodesta 2022 realisoitunut, selvästi ennustettua parempi tulos on seurausta systemaattisesti kehitetystä riskien-, energiakaupan ja omaisuudenhallinnan strategiasta.

”Toimenpiteemme sähkön tukkumarkkinassa osoittautuivat onnistuneiksi erityisesti loppuvuonna. Tässä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa sillä oli merkittävä vaikutus tuloksen muodostumiseen”, Riipinen kertoo.

Tarkasteluvuonna 2022 KSS Energia investoi tuuli- ja pienvesivoimaan pitkän tähtäimen investointiohjelmansa mukaisesti.

”Vihreä siirtymä on energiakriisissä tullut jopa entistä tärkeämmäksi kaikille. Haluamme muutoksista huolimatta pysyä hyvin viitoitetulla tiellä kohti hiilineutraalia, monialaista energiayhtiötä vuoteen 2030 mennessä”, Riipinen toteaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Riipinen, 050 502 3908, marko.riipinen@kssenergia.fi
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Mariliina Karppo, 050 543 8553, mariliina.karppo@kssenergia.fi

Takaisin uutislistaukseen

Kaikki uutiset

1.1.42