Oppilaitosyhteistyössä kaikki voittavat

KSS Verkon pilottihankkeessa, jossa asennettiin aurinkovoimala sähköaseman yhteyteen, toteutui myös hyvin antoisa yhteistyöprojekti KSS Rakennuksen ja Kouvolan Ammattiopisto Oy:n, Edukon, kanssa.

Kuusi henkilöä sähköaseman laitteistojen ääressä. Yksi henkilö on kiivennyt tikapuille ja muut katsovat vieressä. Kaikki ovat pukeutuneet suojavarusteisiin.

Aurinkovoimalan hankinnasta vastuussa oleva KSS Energian teknisen palvelun johtaja Kai Kuvaja kertoo projektin lähtökohdista seuraavasti: ”Halusimme tehdä hyvää yhteistyötä oman tytäryhtiömme kanssa. Lisäksi kohteessa on Edukon opiskelijoita opiskelemassa asentamista, eli koulutamme myös tulevaisuuden asentajia samalla.” Oppilaitosyhteistyöllä on suuri merkitys koko KSS Energia -konsernille, ja yhteinen historia Edukon kanssa juontaakin juurensa vuosien taakse.

”Oppilaitosyhteistyö on panostus myös meihin itseemme, sillä se mahdollistaa tutustumisen tulevaisuuden työvoimaan”, toteaa KSS Rakennuksen projektipäällikkö Tommi Forsell. ”KSS Energia tarvitsee asentajia ja asentajat tarvitsevat työkokemusta, joten kaikki hyötyvät”, hän jatkaa.

Kolme ammattikouluopiskelijaa työmaavarusteissaan seisoo auringonpaisteessa aurinkopaneelilaatikon vieressä.

Myös Edukon näkökulmasta yritysyhteistyö on hyvin arvokasta. ”Tällaiset työelämäharjoittelumahdollisuudet ovat Edukolle kultaakin kalliimpia”, kiteytti sähköalan opettaja Hans Borisov. Hänen mukaansa on todella tärkeää, että opiskelijat pääsevät oppimaan oikeassa elämässä. Siellä opitaan ihan eri tavalla työelämän pelisääntöjä, kuten esimerkiksi työajan noudattamista.

Iso lainausmerkki

Oppilaitosyhteistyö on panostus myös meihin itseemme, sillä se mahdollistaa tutustumisen tulevaisuuden työvoimaan.

Tommi Forsell, projektipäällikkö, KSS Rakennus

Hyvin valmistautuneena työelämäjaksolle

Kouvolan Ammattiopistossa Edukossa työelämäjaksoille valmistaudutaan aina perusteellisesti etukäteen. Ensin käydään läpi teoriajakso, jossa tutustutaan tekniikkaan ja materiaaleihin. Seuraavaksi tehdään harjoitustyö oppilaitoksen omassa ympäristössä. Vasta tämän jälkeen lähdetään harjoittelemaan ”oikeisiin töihin”.

Turvallisuus ja sähköturvallisuus ovat aina kaiken keskiössä eikä niistä tingitä. Esimerkiksi tässä yhteistyökohteessa alaikäiset opiskelijat eivät osallistuneet kattotyöskentelyyn, sillä alaikäisen vaarallinen työ on kielletty. He voivat työskennellä katolla ainoastaan sellaisissa tapauksissa, että se on täysin aidattu ja myös kiipeämisreitti on suojattu. Alaikäisille opiskelijoille riitti työmaalla kuitenkin puuhaa esimerkiksi normaalien sähkötöiden sekä avustamisen merkeissä.

Henkilö suojavarusteissa on tekemässä sähkötyötä harmaan metallisen rakennuksen seinässä olevan laitteen äärellä.

Edukossa aurinkosähköasennus sisällytettiin tutkintoon muutama vuosi sitten. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat Väinö Turkki, Timi Heliste ja Eeli Äikäs osallistuivat Korjalan aurinkovoimalaprojektiin vapaaehtoisena osana Aurinkosähköjärjestelmäasennukset -tutkinnon osan opintojaan. He kokivat, että saavat tästä käytännössä oppimisen mahdollisuudesta paljon hyötyä tulevaa työharjoittelujaksoaan silmällä pitäen. ”Kiva olla oikeissa töissä”, Väinö kommentoi.

Mitä saatiin aikaan?

Projektin tuloksena Korjalan sähköasemalle asennettiin yhteisteholtaan 15 kWp:n aurinkovoimala, joka sisältää 36 aurinkopaneelia. Sen arvioitu vuosituotto on 12 000 kilowattituntia. Hankkeen tavoitteena on pienentää sähköaseman sähkön käyttöä tuottamalla osa tarvittavasta sähköstä itse. Sähköasemien käyttämästä sähköstä suurin osa menee lämmitykseen. Iso rooli kulutuksessa on myös kytkinlaitteiden ohjauksella sekä laitteiden säätämisellä. Tästä pilottikohteesta saatavien käyttökokemusten perusteella voidaan harkita aurinkovoiman hyödyntämistä myös muilla sähköasemilla.

Iso lainausmerkki

Kiva olla oikeissa töissä!

Väinö Turkki, sähkö- ja automaatioalan opiskelija, Kouvolan Ammattiopisto Eduko

1.1.42