Puhtaasti paras energia syntyy vastuullisesti valiten

KSS Energia tavoittelee jatkuvaa ilmastoystävällisten energianlähteiden lisäämistä. Eri puolilta Pohjoismaita saatavasta tuuli- ja vesivoimasta on tullut merkittävä osa yhtiön energianlähteitä. Omaisuudenhallinnan johtaja Jukka Rämä sanoo, että uusiutuvan sähkön tuotannon kasvattaminen on tärkeä osa yhtiön vastuullisuustavoitteita.

Mustissa talvivaatteissa oleva mies on kyykistynyt kevyen lumipeitteen peittämään maahan, katse suoraan kameraan. Taustalla on vesivoimalaitos, punainen puutalo sekä taustalla vanhempi kartanorakennus.

Vastuullisuus energiantuotannossa vaatii energiantuottajan notkeutta ja kykyä vastata asiakkaiden ja nykymaailman muuttuviin tarpeisiin.

"Viime vuodet ovat osoittaneet, että pystymme tekemään vastuullisia ratkaisuja haastavissakin tilanteissa", pohtii KSS Energian omaisuudenhallinnan johtaja Jukka Rämä.

KSS Energian vastuullisuustavoitteet ovat Rämän työn keskiössä. Hänelle vastuullisuus merkitsee paitsi varmaa lämmön ja sähkön tuottamista esimerkiksi toimitusvarmuuteen liittyvien investointien kautta, myös ilmastonmuutoksen eteen tehtäviä toimia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana KSS Energia on lisännyt uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa, ja palvelut ovat samalla laajentuneet koko Suomen kattaviksi.

Iso lainausmerkki

Tavoitteemme on löytää kestävät ratkaisut sääriippuvaisesta energiantuotannosta ja kasvattaa edelleen uusiutuvan sähköntuotannon osuutta toiminnassamme.

Jukka Rämä

Osakkuus Suomen Voima Oy:ssä on antanut yhtiölle merkittävästi lisää jalansijaa tällä saralla. Yhteensä 16 osaomistajan Suomen Voima on investoinut viime vuosina merkittävästi sekä tuuli- että vesivoimaan. Sillä on oma tuulipuisto Mäkelänkankaalla, ja tämän lisäksi se hankkii lisää tuulivoimaa osaomisteisista tuulipuistoistaan. Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia tuulivoimapuistoissa Etelä-Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla sekä vesivoimalaitoksissa Norjassa ja Ruotsissa.

Yhtiön oman energiantuotannon kehittämistä ohjaa sille asetettu hiilineutraalisuustavoite. Tällä hetkellä KSS Energian Kouvolan seudun voimalaitokset tuottavat uusiutuvaa energiaa biopolttoaineilla ja vesivoimalla.

Verlan vesivoimalan edustalla alkutalvesta otettu kuva, jossa mustatakkinen mies katsoo suoraan kameraan ja hymyilee. Mies nojaa ruskeaan kaiteeseen ja alhaalla on virtaava vesi. Takana näkyvällä vastarannalla on pieni talo, puustoa ja kalliorantaa.

Verlan tehdasmiljöössä toimivat KSS Energian vesivoimalaitokset tuottavat yhdessä sähköä vuosittain noin 15 000 megawattituntia, mikä riittää noin 3 000 keskivertokotitalouden sähkön tarpeisiin.

Lisätietoa KSS Energian omista voimalaitoksista voit lukea täältä.

Varmaa toimitusta ja hukkalämmön mahdollisuuksia

Energiantuotannon päästöjen vähentäminen ja huoltovarmuus, eli sähkön ja lämmön riittävyyden varmistaminen, kulkevat energiayhtiön toiminnassa rinnakkain. Yksi hyvä esimerkki tästä on KSS Energian kaukolämpö ja siihen liittyvät viimeisimmät investoinnit.

"Kymin Voiman biovoimalaitoksen toiminta kattaa tällä hetkellä 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä, joka tuotetaan pääasiassa puuperäisillä polttoaineilla", Rämä kertoo.

KSS Lämpö laajentaa parhaillaan kaukolämpöverkkoa Kouvolassa Valkealan keskustaan, jonka uusi biolämpökeskus on jo käyttöönottovaiheessa. Pelletillä ja hakkeella energiaa tuottava laitos tulee korvaamaan maakaasun käyttöä.

Ensimmäiset uudet kaukolämmön asiakkaat liitettiin Valkealan uuteen verkostoon alkutalvesta 2023.

Iso lainausmerkki

Energiaverkkojen yhdistäminen ja laajentaminen on osa toimitusvarmuusinvestointejamme, ja nyt saamme tarjottua alueen asukkaille vakaan lämmitysvaihtoehdon.

Jukka Rämä

Yhdeksi tulevaisuuden kehityshankkeeksi Rämä nostaa hukkalämmön hyödyntämisen yhä laajemmin KSS Energian toiminnassa. Kaksisuuntaisessa kaukolämmössä kaukolämpöverkon varrella asuvien asiakkaiden tuottama ylijäämälämpö saataisiin valjastettua hyötykäyttöön. Myös esimerkiksi jätevedestä saatavan lämmön hyödyntämisessä olisi Rämän mukaan paljon uusia mahdollisuuksia.

Sähköä vastuulliselta energiayhtiöltä

Investointien ja hankesuunnitelmien lisäksi KSS Energian vastuullisuustoimia seurataan ja kehitetään kansainvälisen mittapuun mukaisesti, sillä yhtiö on mukana YK:n Global Compact -yritysvastuuverkostossa.

"Global Compact -jäsenyys on yksi osoitus siitä, että olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävän kehityksen mukaisesti ja että haluamme laajentaa vastuullisuustyötämme eri toimintoihin ja prosesseihin. Ohjelman mukainen raportointi auttaa meitä mittaamaan toiminnan nykytilannetta sekä tunnistamaan pitkän tähtäimen tavoitteita ja vaikutuksia", Rämä summaa.

Energiantuotannon kestävyys on yhä tärkeämpi peruste silloin, kun on aika tehdä uusi sähkösopimus. KSS Energia kertoo tekemistään vaikuttavuus- ja vastuullisuushankkeistaan uutiskirjeissään. Tilaa uutiskirje itsellesi täältä.

Juttu on julkaistu alun perin Kymen Sanomissa marraskuussa 2023.

1.1.44