Sähköpula: tämä Sinun on hyvä tietää nyt

Tähän katsaukseen päivitämme (2.12.2022) yleisimpiä ohjeita sähköpulaan liittyen, kerromme KSS Energian tytäryhtiön KSS Verkko Oy:n paikallisista toimenpiteistä sekä johdatamme sähköpulaviestinnästä vastaavan Fingridin tietojen äärelle. 

Vanhempi oranssi paitainen mieshenkilö istuu olohuoneessa harmaalla sohvalla ja katsoo papereita ja kannettavaa tietokonetta.  Taustalla tummiin pukeutunut henkilö seisoo vaaleassa keittiössä tehden siellä jotain. Pöydällä näkyy tavaroita.

Julkaistu alun perin KSS Energian vanhalla verkkosivulla 5.12.2022.

Tähän katsaukseen päivitämme (2.12.2022) yleisimpiä ohjeita sähköpulaan liittyen, kerromme KSS Energian tytäryhtiön KSS Verkko Oy:n paikallisista toimenpiteistä sekä johdatamme sähköpulaviestinnästä vastaavan Fingridin tietojen äärelle. 

YLEISTÄ SÄHKÖPULASTA

Mikä on sähköpula?

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa kotimainen sähköntuotanto ja sähkön tuonti ulkomailta eivät enää riitä kattamaan sähkönkulutusta Suomessa. Tämänhetkinen energiakriisi on lisännyt sähköpulan riskiä.

Sähköpulan toteutuessa Suomessa sähkönkäytön vähentäminen ja muut energiansäästötoimet eivät enää riitä. Sähkönkulutusta joudutaan kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n ohjeistuksesta ajoittain säännöstelemään, jotta sähköjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä.

Mikä taho arvioi ja tiedottaa sähköpulan toteutumisesta?

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj vastaa Suomen sähköjärjestelmän sähkön tuotannon, tuonnin ja kulutuksen tasapainosta. Sähköpulatilanteessa Fingrid hoitaa ja johtaa sähköjärjestelmän toimintaa järjestelmävastuunsa mukaisesti.

Mitä vaiheita mahdollinen sähköpula edeltää?

Fingrid seuraa tilanteen kehittymistä vaihe vaiheelta. Sähköpulan ilmenemiselle on määritelty kolme eri tasoa. Näitä edeltää kuitenkin Kiristyvä tehotilanne esimerkiksi pitkän pakkasjakson alkaessa, sekä Valmiuden nosto, jolloin siirtymä sähköpulaan on jo mahdollinen. Sähköpulan ilmenemisen kolme tasoa ovat 1) Sähköpula mahdollinen, 2) Sähköpulan riski suuri ja 3) Sähköpula

Kiristyvässä tehotilanteessa Fingrid seuraa tilanteen kehittymistä ja julkaisee siitä yleistietoa. Kun ennusteiden perusteella sähköpulaan siirtyminen alkaa näyttää mahdolliselta, Fingrid nostaa valmiuksia ja pyytää sähköverkkoyhtiöitä valmistautumaan sähköpulaan sekä omaan viestintään. Sähköpulan siirtymisen kolmella tasolla Fingridin ja jakeluverkkoyhtiöiden viestintä tapahtuu valvomoiden tasolla, joista käsin sähköverkkoyhtiö koordinoi oman organisaationsa viestintää.

1. Sähköpula mahdollinen ja 2. Sähköpulan riski suuri

Kun ennusteiden perusteella on nähtävissä, että lähitulevaisuudessa Fingrid ei kykene ylläpitämään mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä ja kun kotimainen tuotanto ja tuonti ei riitä kattamaan sähkökulutusta. Fingrid siirtyy kriisiviestintään, joka kattaa tilannekatsauksia sen verkkosivuilla ja somekanavissa, tiedon välittämistä Valtioneuvoston tilannekuvakeskukseen ja medialle sekä sähköverkkoyhtiöille. Suomalaisten on hyvä vähentää sähkönkäyttöään.

3. Sähköpula

Sähköpulan alkaessa Fingrid kytkee irti sähkönkulutusta järjestelmävastaavan oikeuksin ja siirtyy tehostettuun, varajärjestelmin tuettuun kriisiviestintään. Paikalliset jakeluverkonhaltijat eli sähköverkkoyhtiöt saavat Fingridiltä ohjeistuksen irtikytkennöistä, jolloin niiden ajankohta ja alueet määrittyvät tarkemmin. Sähkökatkot alueilla kestävät enimmillään pari tuntia, ja verkkoyhtiöt viestivät niistä paikallisesti omissa kanavissaan. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

ETUKÄTEISOHJEITA KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE

Varautuminen etukäteen kannattaa aina

On hyvä tiedostaa, että ilman sähköpulan riskiäkin on aina viisasta valmistautua normaaleihin sähkökatkoksiin. Niitä voi syntyä myös poikkeuksellisen sääilmiön tai laitevian aiheuttaman teknisen häiriön seurauksena.

Miten sähköpulaa voi ennalta ehkäistä?

Olipa kyseessä kotitalous tai yritys, se voi kahdella keinolla pyrkiä ehkäisemään sähköpulaa: säästämällä sähköä toimijoiden ohjeistamien energiansäästövinkkien avulla sekä siirtämällä sähkön käyttöä muihin ajankohtiin kuin huippukulutustunteihin (huippukulutustunnit ovat nähtävissä esim. Fingridin ilmaisessa Tuntihinta-sovelluksessa). Näin sähkötase pysyy helpommin tasapainossa.

Valmistautumis- ja toimintavinkit kotitalouksille

Kotitalouksille sähköpula toteutuessaan tietää lyhyitä sähkökatkoja silloin tällöin toistetusti. Katko voi toistua myöhemmin uudelleen. Fingridin mukaan kuluttajiin asti ulottuvaa sähkönjakelun rajoittamista pyritään kuitenkin välttämään mahdollisimman pitkään. Kuluttajien sähköjä rajoitetaan vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty.

Tee etukäteen

Kotitalouksien kannattaa etukäteen määritellä arjessaan kriittiset sähkökäyttöiset työvälineet ja kotinsa energiajärjestelmien osat: onko niiden joukossa sähkölaitteita, jotka ovat iältään vanhoja tai rikkoontuessaan arvokkaita korvata. Myös varaenergianlähteitä kannattaa hankkia.

Huomioi sähkökatkon aikana

Sähkölaitteiden käyttö

Jos sähköpulan aikana kotitalouksien sähkönjakelua joudutaan rajoittamaan, suosittelemme kodeissa sähkölaitteiden hetkellistä kytkemistä pois päältä sekä välttämään pakastinten ja jääkaappien tarpeetonta avaamista. Vaikka kotitalous olisikin kaukolämpöverkossa, talon lämmitys katkeaa, koska kaukolämpövaihdin toimii sähköllä. Myös maalämpö ja kaasulämpö katkeavat katkosten ajaksi.

Lämpimän veden käyttö

KSS Energian kaukolämpöverkoissa kiertää talvella jopa 115-asteinen vesi. Normaalitilanteessa asiakkaiden lämmönjakolaitteisto säätää lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämpötilaa kiinteistön tarpeisiin sopiviksi. Ohjeistamme asiakkaitamme huomioimaan mahdollisten sähkökatkojen vaikutukset myös kaukolämmön käyttämisen osalta.

Vältä lämpimän veden käyttämistä sähkökatkon aikana. Kun normaalitilanteessa hanasta otetaan lämmintä vettä, pyrkii asiakkaiden kaukolämmön säätölaitteisto pitämään lämpimän käyttöveden lämpötilan maksimissaan 58-asteisena. Sähkökatkon alkaessa lämpimän käyttöveden säätöventtiili sekä kiertovesipumppu pysähtyvät ja venttiili jää siihen asentoon, jossa se oli katkon alkaessa. Lämpimän veden käyttämistä on vältettävä sähkökatkon aikana, koska säätölaitteisto ei toimi oikein ja veden lämpötilaa ei voida varmasti tietää.

Noudata varovaisuutta lämpimän veden käyttämiseen sähkökatkon jälkeen. Sähkökatkon päätyttyä lämmintä käyttövettä alkaa tulla hanasta. Turvallisuussyistä on lämmintä vettä syytä kuitenkin laskea hanasta ja odottaa, kunnes säätölaite toimii oikein ja veden lämpötila asettuu normaalille tasolle. Tästä syystä veden lämpötila kannattaa varovasti varmistaa ennen käsien pesua tai suihkuun menoa. Kun veden lämpötila pysyy tasaisena, voi veden käyttämistä jatkaa normaalisti.

Valmistautumis- ja toimintavinkit yrityksille

Yrityksiä Elinkeinoelämän keskusliitto EK suosittelee valmistautumaan näin: Kannattaa jo etukäteen varmistaa sähkön saanti kriittisille järjestelmille, tuotannolle ja palveluille. Mahdollisia varavoimakoneita kannattaa harkita ja selvittää, miten tai prosessien alasajo tehdään hallitusti ja turvallisesti. Toiminnan pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen saattaa myös aiheuttaa ylimääräistä hävikkiä, jonka jatkokäsittely on mietittävä ennakkoon. Laitteiden toiminta kannattaa suojata UPS-varavirtalaitteilla, joista on apua lyhyisiin sähkökatkoksiin ja jotka myös mahdollistavat hallitun alasajon pidemmän katkon aikana.

Ellei yritys ole jo tehnyt investointeja vaativia varautumistoimia tähän syksyyn mennessä, niitä ei välttämättä ehditä saada käyttöön tulevana talvena. Valmistautuminen kannattaa joka tapauksessa käynnistää viiveettä.

Sähkökatkot vaikuttaisivat luonnollisesti myös työntekoon laajasti eri toiminnoissa ja työtehtävissä. Siksi yritysten kannattaakin EK:n mukaan etukäteen suunnitella, mitä ja miten työtä olisi ylipäätään mahdollista tehdä sähkökatkon aikana.

Miten sähkönjakelun katkokset tapahtuvat

Sähköpulan alkaessa sähkönkulutusta rajoitetaan etukäteen suunnitelluilla sähkönjakelun katkoksilla, eli kohteiden hetkellisillä irti kytkemisillä sähkönjakeluverkosta. Sähkökatkokset kestävät pääsääntöisesti kaksi tuntia ja niitä on kolmen eri rytmisiä: 10-prosenttinen tehon pienentäminen, missä sähköt katkaistaan kahdeksi tunniksi ja pidetään kuusi tuntia päällä, 20-prosenttinen tehon pienentäminen, missä sähköt katkaistaan kahdeksi tunniksi ja pidetään neljä tuntia päällä sekä 30-prosenttinen tehon pienentäminen, missä sähköt katkaistaan kahdeksi tunniksi ja pidetään kaksi tuntia päällä.

Hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa katkosten kesto tai rytmi voi olla toisenlainen.

Tiedot irti kytkemisistä alueittain sekä irti kytkettävän tehon määrä on Fingridin toimesta tiedotettu jakeluverkonhaltijoille etukäteen.

Sähkön kriittisimmät kuluttajat, kuten huoltovarmuudellemme tärkeät tuotanto- ja palvelulaitokset sekä sairaalat, eivät joudu sähköpulankaan aikana sähkönjakelun rajoittamisen kohteiksi.

KSS ENERGIAN VALMISTAUTUMINEN JA TOIMINTA

Miten KSS Verkko on etukäteen valmistautunut sähköpulan toteutumisen riskiin?

KSS Energia -konsernin sähköverkkoyhtiö, KSS Verkko Oy, on määritellyt organisaatiostaan ne vastuuhenkilöt, jotka sähköpulan toteutuessa vastaavat sähkönjakelun rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta sekä toimenpiteisiin liittyvästä viestinnästä.

KSS Verkko on määritellyt yhteistyössä jakelualueensa kuntien, Kymsoten, vesiyhtiöiden ja lämpöyhtiöiden kanssa yhteiskunnan kannalta kriittisimpiä kohteita, joiden sähkönjakelua pyritään jatkamaan myös sähköpulan aikana keskeytyksettä. KSS Verkko on marraskuussa viestinyt näille tahoille ennakkoon lisätäkseen kyseisten asiakkaiden etukäteistietoa asiasta ja näin poistaen epävarmuutta.

Miten KSS Verkko tiedottaa oman sähkönjakeluyhtiönsä toteuttamista toimenpiteistä sähköpulan aikana?

KSS Verkko tiedottaa rajoitustoimenpiteistä verkkosivuillaan sekä tehtävään valitussa sosiaalisen median kanavassa.

Voiko sähköpulan toteutumisen riskiä pienentää jotenkin?

Sähköpulan toteutumisen riskiä voivat osittain pienentää leuto sää, sähkönsäästötoimenpiteiden myötä pienenevä sähkönkulutus sekä Olkiluoto 3:n tuotannon volyymi.

Pystyykö KSS Energia -konserni ja sen verkkoyhtiö KSS Verkko Oy toimimaan luotettavasti ja Fingridin ohjeiden mukaisesti sähköpulan toteutuessa?

KSS Verkolla on täydet valmiudet toteuttaa tarvittavat sähkönjakelun rajoitustoimenpiteet Fingridin ohjeiden mukaisesti.

Korvaako KSS Verkko tai jokin muu taho sähköpulan aikaisten katkosten aiheuttamia kustannusmenetyksiä tai laiterikkoja?

Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä.

Lisätietoja: www.fingrid.fi

Takaisin uutislistaukseen

Kaikki uutiset

1.1.44