Salpausselänkadulla useita tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyissä kesän aikana

KSS Lämmön kaukolämpöverkon perusparannustyö Kouvolan keskustan Salpausselänkadulla on edistynyt hyvää vauhtia. Työmaan eteneminen tuo mukanaan uusia tilapäisiä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin.

Kevyenliikenteenväylän reunasta on aidattu alue, johon on tehty kaivanto, jonka pohjalla näkyy vierekkäin kaksi mustaa paksua putkea.

KSS Lämpö Oy tekee kaukolämpöverkon perusparannustyötä Salpausselänkadulla Marjoniementien ja Savonkadun risteyksien välisellä alueella. Perusparannuksella lisätään kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Työmaan eteneminen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin sekä ajoradan että kevyen liikenteen väylän osalta. Alueella liikkuvia pyydetään seuraamaan opasteita ja noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaata ohitettaessa.

Salpausselänkadun poikitus tehdään yöllä: kiertotie käytössä 23.–24.5. klo 21–6

Kaukolämpöputket tuodaan Salpausselänkadun poikki torstain ja perjantain 23.–24.5. välisenä yönä, jotta liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Liikenne on tällöin estetty Marjoniementien ja Savonkadun risteyksien välisellä alueella klo 21–6 välisenä aikana. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä Marjoniementien ja Savonkadun kautta. Ohessa havainnekuva kiertotiestä.

Yksi kaista suljetaan lyhyeltä matkalta

Työmaa laajenee viikon 21 aikana Salpausselänkadun ajoradan alueelle. Tämän vuoksi kaupungintalon puoleinen reunimmainen ajokaista suljetaan liikenteeltä. Muutos on voimassa korjaustyön loppuun asti.

Savonkadulla muutoksia sekä ajoneuvoliikenteeseen että kevyeen liikenteeseen

Savonkatu muutetaan lähiviikkoina yksisuuntaiseksi Salpausselänkadun ja Hovioikeudenkadun välillä, ja kevyen liikenteen kulku estyy tällä välillä kokonaan. Salpausselänkadun suunnasta säilyy ajoneuvoliikenteen kulkuyhteys Savonkadulle. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Oppikujan kautta. Kulku lääninhallituksen talolle säilyy ennallaan.

Lisätietoja:

Paavo Salmi, rakennuttamispäällikkö, KSS Lämpö Oy, +35841732086

KSS Lämpö Oy

KSS Lämpö tuottaa lämpöä ja lämmittää koteja sekä julkisia rakennuksia ympäri Kouvolan seutua. Liittymäasiakkaita KSS Lämmöllä on yli 3 000. KSS Energia -konserniin kuuluvana yhtiönä KSS Lämmön tavoitteena on tarjota #puhtaastiparasta. Lisätiedot: kssenergia.fi/lampo/kaukolampo.

1.1.44