Taustoitusta 1.1.-30.4.2023 osavuosikatsauksemme tiedotteeseen

Kuvassa näkyy KSS Energia -konsernin Kouvolan-päätoimipaikan aulaa.
KSS Energia -konsernin päätoimipaikka Kouvolassa

KSS Energia -konserni esittää osavuosikatsaustiedotteissaan tiiviin tilannekuvauksen kuluneen tarkastelujakson tapahtumista. Näin on tehty myös 1.1.–30.4.2023 osavuosikatsaustiedotteen julkistuksen yhteydessä.

Vuodet 2021 ja 2022 olivat energia-alalla keskenään hyvin erilaiset. Tämä voidaan todeta KSS Energia -konsernin edellisistä toimintavuosista:

Yhtiön vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä taloudellinen tulos oli ennustettua heikompi muun muassa osakkuusyhtiön toiminnan keskeyttäneen lakon ja korkeiden vaihtoehtoisten lämmön tuotantokustannusten vaikutuksesta. Vuosi eteni voimistuneiden epävarmuustekijöiden vallitessa, ja loppuvuoden osalta markkinassa oli poikkeuksellisia muutosvoimia sekä ennätyksellisen korkeat markkinahinnat. Onnistuneen riskienhallinnan sekä tukkumarkkinoilla tapahtuneiden toimien vuoksi konsernin taloudellinen tulos nousi viimeisen vuosikolmanneksen kuluessa erinomaiselle tasolle. Vastaavasti yhtiön alkuvuosi 2021 toteutui talousennusteiden osalta hyvin. Sen sijaan loppuvuosi kehittyi merkittävästi ennustettua heikommin ja siten toimintavuodesta muodostui taloudellisesti heikko.

Eri vuosien osavuosikatsausten vertaaminen toisiinsa on siis markkinahintojen, sääolosuhteiden, polttoainekustannusten ja kertaluonteisten muuttujien vaikutusten takia vähintäänkin haastavaa.

Lisäksi on muistettava, että toimintavuoden osalta ollaan tarkastelemassa kuluneen ensimmäisen vuosikolmanneksen tilannetta. Yhtiön alkuvuoden taloudellista kehitystä koskevista luvuista ei turbulentissa markkinassa voida tehdä pitkälle meneviä loppuvuotta koskevia johtopäätöksiä. Esimerkiksi väliaikaiseen Windfall-veroon liittyvä tulkintaohje on verottajan valmistelussa. Sen vaikutusta ei ole täsmällisesti arvioitavissa.

Edellä kuvattuihin syihin perustuen osavuosikatsauksemme 1.1.–30.4.2023 raportoinnin sisältö tiedotteessa (27.5.2023) keskittyi yleisemmin toimintaympäristön avainlukuihin sekä merkittäviin tapahtumiin tarkastelujaksolla. Tällainen katsaus palvelee parhaiten tilanteessa, jossa markkinakehityksen ennustaminen on edelleen haastavaa.

Kuten tiedotteessa kerroimme, jatkamme varautumista erilaisiin skenaarioihin ja vahvistamme hyvällä riskienhallinnalla kyvykkyyttämme varautua muutoksiin.

Toimintaamme ohjaavat konsernin omistajan ja liiketoimintastrategiamme määrittelemät suuntaviivat jatkossakin. Osavuosikatsaustiedotteemme julkaistiin henkilöstölle perjantaina 26.5. Sisäisen tiedottamisen jälkeen mediatiedote lähetettiin eri toimitusten käyttöön hyvissä ajoin ennen alkavaa seuraavaa viikkoa.

Marko Riipinen
toimitusjohtaja
KSS Energia -konserni

1.1.44