Vieraslajikoulutuksesta tukea biodiversiteettityöhön

Osana KSS Energia -konsernin biodiversiteettityötä järjestimme suunnittelun ja urakoinnin väelle vieraslajikoulutuksen.

Vihreällä niityllä näkyy violetteja komealupiinin pitkänmallisia kukintoja.

Haitalliset vieraslajit ovat vakava uhka biodiversiteetille

Haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista uhkista biodiversiteetille, sillä ne liittyvät olennaisesti yli puoleen maailman sukupuutoista. Ne leviävät erityisen herkästi ja nopeasti, minkä myötä ne ajavat kotoperäisiä lajeja ahtaalle sekä yksipuolistavat luontoa. Lisäksi niistä aiheutuu taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Urakoinnissa haitallisiin vieraslajeihin törmätään väistämättä, joten on todella tärkeää osata huomioida ne työskentelyssä, jottei niiden leviämistä edistettäisi tahattomasti työskentelyn lomassa.

Lue lisää vieraslajeista

Koulutus hyvänä lähtökohtana vieraslajien huomioinnille

Vieraslajikouluttaja Miia Korhonen, Luontoturva Ky, kävi Kouvolan Energiatalolla kertomassa suunnittelun ja urakoinnin väelle haitallisten vieraslajien tunnistamisesta, vaikutuksista sekä niiden huomioimisesta työmailla. Kahden tunnin tiivis paketti sisälsi valtavan määrän informaatiota ja herätti paljon ajatuksia. Koulutus kokosi paikalle suuren joukon niin omaa kuin yhteistyökumppaniemme väkeä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Taustalla näkyy kankaalle heijastettu kuva lupiineista, jonka päällä tekstiä otsikolla leviäminen. Vasemmassa alakulmassa hymyilevä henkilö.

Mitä seuraavaksi?

Haitallisten vieraslajien tunnistamisen sekä oikeiden toimintatapojen valitsemisen tueksi rakennetaan vielä ohjemateriaali, josta asioita on helppo tarkistaa tarvittaessa vaikka työmaaolosuhteissa.

1.1.44