Vastuullisuus näkyy ja kuuluu Kouvolassa

Vastuullisuus näkyy Finnish Food Factoryn puheissa ja teoissa. Yrityksen KSS Energialta ostama energia on 100 % hiilineutraalia.

Kouvolassa sijaitsee suomalainen elintarviketehdas, joka valmistaa asiakkailleen tuotteita ja innovoi yhdessä heidän kanssaan. Energian laatuun ja vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota jo useita vuosia. Joulukuussa 2021 tehtiin päätös luopua kokonaan maakaasusta sekä öljystä. Alkutalven ja kevään 2023 aikana energiantuotanto vaihtui maakaasusta ja öljystä sähköhöyrykattiloihin.

”Olemme tehneet pk-yrityksenä suhteellisen isoja investointeja vastuullisuuden eteen. Koemme kuitenkin näiden investointien olevan ainoa oikea vaihtoehto”, kertoo Janne Hirvonen, Finnish Food Factoryn toimitusjohtaja.

Vastuullisuus vaatii suunnitelmallisuutta. Veden käytön optimoinnin sekä lämmön talteenoton eteen on tehty toimenpiteitä sekä jatkosuunnitelmia. Myös hukkaenergian käyttöönottoa halutaan tehostaa. Hirvosen mukaan vastuullisuus ei ole vain yksin puurtamista, vaan iso osa vastuullisuutta tulee asiakkaiden kanssa yhdessä toimimisesta.

Iso lainausmerkki

Meidän tehtävämme on vastata asiakkaan vastuullisuustavoitteisiin ja sitoutua niihin.

Janne Hirvonen

Kansainvälisillä markkinoilla vastuullisuus korostuu enemmän kuin kotimaisilla yrityksillä. Mikäli tuotteen valmistamiseen liittyy ympäristöystävällisiä toimintatapoja tai edelläkävijyyttä, ovat kansainväliset yritykset innokkaita tuomaan sitä esille. Hirvosella on kokemusta elintarvikealalta jo lähes 40 vuotta.

”Isot asiakkaat ovat puhuneet vastuullisuudesta jo 20 vuotta, mutta konkreettisia tekoja on tehty melko vähän. Nyt asiakkaat panostavat vastuullisuuteen entistä enemmän ja vastuullisuutta arvostetaan.”

Rohkeasti Kouvolasta maailmalle

”Erikoisosaamisemme on innovatiivinen tuotekehitys. jolla olemme pärjänneet vientimarkkinassa”, kertoo Hirvonen.

Finnish Food Factoryn juuret sitoutuvat Raino Kukkosen vuonna 2018 perustamaan Kouvolan Herkkuun. Kaksi vuotta myöhemmin Tuomas Kukkonen osti yrityksen pääomistuksen isältään. Vientiä silmällä pitäen yrityksen nimi vaihtui Finnish Food Factoryksi.

Finnish Food Factoryn vahvuuksia ovat joustavuus, vahva tuotekehitysosaaminen, rohkeus sekä innovatiivisuus. 2020 alkoi yrityksen kasvun aika ja samoihin aikoihin Janne Hirvonen aloitti yrityksen toimitusjohtajana.

Kokemuksen tuomalla Rohkeudella Finnish Food Factory on päässyt keskustelemaan isojen yritysten kanssa. Kotimaan valmistuksessa on pääasiassa kauppojen omien brändien tuotteita. Vientiasiakkaat ovat usein hyvin isovolyymisia brändiyrityksiä. Elintarvikeala on loppujen lopuksi melko pieni ja asiakkaat tavoitetaan mm. messuilta, vanhojen kontaktien kautta sekä raaka-aine ja pakkausmateriaalien toimittajien kautta. Tietoisuus Finnish Food Factorysta kasvaa ja asiakaskontakteja tulee paljon.

Epävakaa maailmantilanne, inflaatio ja yleinen epävarmuus tulevasta on saanut kuluttajat käyttäytymään varovaisesti. Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu on hitaampaa kuin aikaisemmin, mutta Hirvonen uskoo vastuullisten tuotteiden myynnin jatkavan kasvuaan jälleen tulevaisuudessa.

Yksi osasyy siihen miksi KSS Energia valikoitui yhteistyökumppaniksi energia-asioissa, oli paikallisuus.

”Kouvolalaisena yrityksenä Finnish Food Factory haluaa tukea paikallisia rakentajia, työvoimaa ja yrityksiä.”

Finnish Food Factory lukuina:

Perustettu: 2018

Henkilöstö: 30 henkeä

Syyskuun lopussa KSS Energia ja Finnish Food Factory kohtasivat Firmapesiksen ottelussa. Tiukka pesäpallo-ottelu käytiin hyvässä yhteishengessä!

Millainen olisi paras sähkösopimus yrityksellesi?

KSS Energian palvelut

Avainsanat:
Sähkö
1.1.44