Vesilaitokselle virtaa aurinkovoimasta

Lähes 500 aurinkopaneelin voimala tuottaa Kymenlaakson Vesi Oy:n käyttöön kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä energiaa.  

Marko Kyllästinen, Emmi-Maria Ukko ja Mikko Suhonen Kymen Veden maa-asennettujen aurinkopaneelien edustalla.

Kouvolan Utissa sijaitsevalle Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselle valmistui kesällä 2022 Kouvolan kolmanneksi suurin aurinkovoimala. Kymenlaakson Vesi tuottaa talousvettä koko Etelä-Kymenlaaksoon, jossa veden jakelusta vastaa toiminta-alueillaan Kymen Vesi Oy ja liikelaitos Haminan Vesi. Aurinkovoimala toteutettiin Kuivalan tekopohjavesilaitoksen yhteyteen yhteistyössä KSS Energia Oy:n ja LSK Technology Oy:n kanssa.  

Kymenlaakson Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko kertoo innostuksen oman aurinkovoimalan hankinnasta syntyneen tarpeesta saada kasvatettua yhtiön omavaraisuutta sähköntuotannon osalta. 

”Meille on tärkeää olla vastuullinen toimija ja uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala tukee tätä tavoitetta.”  

Iso lainausmerkki

"Kyseessä oli ehdottomasti myös yhtiön vihreiden arvojen mukainen investointi."

Emmi-Maria Ukko

Kymenlaakson Veden aurinkopaneelit tuottavat arviolta noin 200 000 kWh/vuosi, mikä vastaa suuruusluokaltaan 10 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.  

”Aurinkovoimalan koko on mitoitettu siten, että käytännössä kaikki tuotto voidaan hyödyntää Kymenlaakson Veden omassa käytössä. Mikäli ylijäämää tulee, myydään tämä sähköyhtiölle”, Ukko toteaa.  

Toisin kuin moni yhä ajattelee, Suomen olosuhteet soveltuvat hyvin aurinkosähkön tuottamiseen.   

”Auringon vuosittaiset säteilymäärät ovat meillä samaa suuruusluokkaa kuin Keski-Euroopassa, mutta vuodenaikavaihtelut ovat Suomessa suuremmat. Käytännössä aurinkosähkön tuotantojakaumasta yli 90 % saadaan maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana”, sanoo KSS Energian myyntipäällikkö Mikko Suhonen.  

Investoinnin takaisinmaksuaika väheni 5 vuoteen 

Kymenlaakson Vesi hyödynsi Business Finlandin aurinkosähköhankkeisiin tarjoamaa 15 %:n investointitukea, jolla saatiin katettua varsin mukava osa aurinkovoimalan kustannuksista ja nipistettyä mittavan projektin takaisinmaksuaika kahdeksaan vuoteen sen hetkisellä sähkönhinnalla laskettuna.  

”Energiahintojen nousun myötä aurinkopaneelien merkitys on noussut meillä ihan uuteen sfääriin siitä, kun hankintapäätös tehtiin. Itse asiassa sähkönhinnan nousun myötä investoinnin alkuperäinen maksuaikakin tulee laskemaan tämän hetken arvion myötä jopa muutamalla vuodella, mahdollisesti jopa viiteen vuoteen”, huomauttaa Ukko.  

Iso lainausmerkki

40 tonnia vähemmän Co2-päästöjä vuodessa. 

Vaikka Kymenlaakson Veden aurinkovoimalalla on kokoa, Ukko kehuu prosessin olleen todella sujuva ja nopea.  

”Projekti lähti liikkeelle tarjouskilpailulla joulukuussa 2021. Kun kumppaniksi valikoituivat KSS Energia ja LSK Technology, alkoivat neuvottelut voimalan toteutuksesta. Voimala kytkettiin verkkoon kesäkuussa 2022. Meillä oli alusta asti hyvä keskusteluyhteys.”  

Yritykselle huoleton ratkaisu 

Kymenlaakson Veden aurinkovoimala koostuu 400 maa-asennetusta ja 75 kattoasennetusta aurinkopaneelista.  

”Kohdealueella oli valmiiksi hiekkakenttä, joka oli looginen ja hyvä paikka maahan asennettaville paneeleille”, kertoo asennustyöstä vastanneen LSK Technologyn Marko Kyllästinen.  

”Maa-asennusten kannattavuus vaatii suuremman voimalakokonaisuuden, sillä niissä käytetään isompia 2,5-metrisiä paneeleita, joiden asennukseen tarvitaan enemmän ihmistyötä. Katto-asennukset ovat helpompia ja nopeampia tehdä”, Kyllästinen jatkaa. 

Aurinkovoimala on yritykselle huoleton ratkaisu: voimalan laitteet tuottavat sähköä itsenäisesti. Seurantaa ja huoltoakin toki tarvitaan. Esimerkkinä Kyllästinen mainitsee maa-asennettujen paneelien kohdalla säännöllisen aluskasvillisuuden hoidon, jotta ne eivät pääse peittämään paneeleita. 

”Tärkeä osa asentajiemme työtä on perehdyttää talon oma porukka paneelien perustoimintoihin, jotta he osaavat mahdollisissa ongelmatilanteissa toimia oikein ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asentajaan”, mainitsee Kyllästinen. 

Oman aurinkovoimalan kautta Kymenlaakson Vesi on pystynyt lisäämään toimintansa omavaraisuutta ja vastuullisuutta sekä tasoittamaan energiahintojen vaihtelun vaikutuksia.  

Kymenlaakson Vesi Oy:n aurinkovoimala lukuina 

  • 475 aurinkopaneelia 

  • 200 000 kWh vuosituotto 

  • 40 tonnia vähemmän Co2-päästöjä vuodessa 

Aurinkosähköä teillekin?

Yritysten aurinkosähköratkaisut

Avainsanat:
Aurinkopaneelit
Energiaratkaisut
1.1.47