Hankintaprosessin vastuullisuustyö etenee

Antti VanhalaJulkaistu 22.9.2023

Vastuullisuus on yksi KSS Energian strategisesti tärkeimmistä kehityskohteista. Olemme kansainvälisen YK:n vastuullisuusaloitteen, United Global Compactin jäsen. UGC-jäsenyys tarkoittaa, että olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävän kehityksen mukaisesti niin ympäristö-, sosiaalisen- kuin taloudellisenkin vastuullisuuden alueilla. Yhdeksi KSS Energian vastuullisuustyön painopistealueeksi on valittu hankintaprosessin vastuullisuuden kehittäminen.

Kierrätys-logon kolme nuolta, jotka muodostuvat auringon, aurinkopaneelin ja ruohikon kuvista. Taustalla ilmakuva kuusimetsästä.

Mitä tarkoittaa vastuullisuus hankintaprosessissa?

Yleisesti vastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka täyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omat tarpeensa. Hankintaprosessin vastuullisuus voidaan jakaa seuraaviin kohtiin:

 1. ympäristövastuu

  • kierrättäminen

  • investoinnit uusiutuviin energianlähteisiin

  • innovointi toimittajien kanssa

 2. sosiaalinen vastuu

  • työntekijä- ja ihmisoikeudet

  • tietosuoja

  • työturvallisuus

 3. taloudellinen vastuu

  • tehokkuus ja kannattavuus

  • toimittajien suorituskyky

  • tilaajavastuulain noudattaminen.

KSS Energialla hankintaprosessia on lähdetty kehittämään aloittamalla edellä mainittuihin teemoihin liittyvän toimittajien yritysvastuuvaatimusdokumentin rakentaminen. Dokumentin on tarkoitus määritellä jatkossa vähimmäisvaatimukset KSS Energian sopimustoimittajille.

Iso lainausmerkki

Yritysvastuuvaatimusdokumentin avulla pyrimme varmistamaan, että sopimustoimittajamme toimivat asettamiemme vastuullisuuskriteereiden mukaisesti.

Antti Vanhala, hankintapäällikkö

Hankinnan vastuullisuustoimia

Ympäristövastuullisiin toimiin liittyy käytöstä poistuvien komponenttien hyödyntäminen ja lopulta kierrättäminen asianmukaisesti. Investoimme jatkuvasti myös ympäristöystävällisempään ajoneuvokantaan, uusiutuviin energialähteisiin – kuten biovoimalaitokseen perustuvan kaukolämpöverkon laajentamiseen – ja sähköautojen latausinfraan.

Lähikuva sinisen sähköauton latausluukussa olevasta oranssista latauskaapelista.

Sosiaalinen vastuu hankinnoissa on laaja käsite. Sen perustavoite on ihmisten hyvä kohtelu prosessin kaikissa vaiheissa. Velvoitamme koko toimitusketjuamme toimimaan vastuullisesti ihmisoikeus-, työturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa. Omalta osaltamme huolehdimme työntekijöidemme työvälineiden ja turvavarusteiden kunnosta sekä asianmukaisuudesta.

Henkilö suojavarusteissa nostettu nostokorilla katuvalopylvään päähän asentamaan valoa.

Taloudellinen vastuu linkittyy tiiviisti kahteen muuhun pääkohtaan. Kun yritys huomioi strategiassaan kaikki kolme vastuullisuuden pääkohtaa, yritykset suoriutuvat taloudellisesti paremmin kuin ne suoriutuisivat huomioimalla vain osan kohdista. Esimerkiksi uudelleen hyödynnettävät materiaalit auttavat paitsi ympäristöasioissa myös materiaalikustannuksissa. Vastuulliset päätökset hankinnoissa edesauttavat myös luomaan pitkäkestoisia ja innovatiivisia toimittajasuhteita.

1.1.44