Katkaisemme ja ratkaisemme – yhteistyössä

Kai KuvajaJulkaistu 13.3.2023

Aluehallintoviraston järjestämä kaksipäiväinen Kaakko22-valmiusharjoitus ”kiven sisässä” (30.11.–1.12.2022) valmisti myös KSS Energiaa, Kouvolan kaupunkia ja Kouvolan Vesi Oy:tä yhteistyöhön poikkeusoloissa.

KSS Energian ja Kouvolan Veden edustajia Kaakko22-valmiusharjoituksissa.

Vastuullani oli johtaa sähköpulan simulaatiota rajoituksineen ja yllätyksineen. Harjoitus toi runsaasti uusia havaintoja. Sähköpula Suomessa on mahdollinen, mutta meillä on hyvä tekijäjoukko. Jatkamme harjoituksia!

Tytäryhtiömme KSS Verkon tehtävä sähköpulassa on selkeän kuuloinen. Toteutamme kantaverkkoyhtiö Fingridin ennalta määrittelemää tehonrajoitusta ennakkosuunnitelman mukaisesti. Kun sähköt katkaistaan tietyltä alueelta tietyksi ajaksi, kaupungin muut toimijat ohjeistavat, miten se vaikuttaa arkeen vai onko sillä vaikutusta.  

Virtaviivainen sähkönjakelun rajoittaminen voi kuitenkin jatkua sarjalla lisätoimenpiteitä. Niistä ei samalla varoitusajalla ehditä tiedottamaan. Kaakko22-valmiusharjoituksessa treenasimme nopeaa yhteistyötä Kouvolan kaupunginjohdon ja -viestinnän sekä infrastruktuurin toisen keskeisen palveluntuottajan, Kouvolan Veden, kanssa. Pelasimme hyvin yhteen, mutta myös hiottavaa löytyi. 

Viisi päällimmäistä ajatusta simulaatiosta: 


1.
Yksinkertainen voi monimutkaistua hetkessä 
Sähköpulassa KSS Verkon valvomo johtaa sen hallinnoiman jakelualueen rajoituksista kertovaa viestintää. Kouvolan kaupunki hakee rajoitusten tilannekuvan meiltä. Kun rajoituksia on luvassa, KSS Verkon tiedotustiimi tuottaa viestejä ja julkaisee ne yhteistyötahoille, verkkosivuillemme sekä Facebookiin ja Twitteriin. Rajoituksen kohteet saavat tiedon myös tekstiviestitse. 

Rajoitusten jatkuessa tai ylimääräisten laitevikojen ilmaantuessa viestinnän sykli nopeutuu. Ennakkokarttoja ei ehdi päivittämään. Paikallismedia on mukana. Tähänkin tulee olla valmiita. 

2. Nopeassa viestinnässä lisätiedonlähteet toistetaan 
Sähköpulassa itse toiminnan ja ongelmanratkaisun kyljessä tulee viestintä – isossa roolissa. Olivatpa viestintäkanavat tilanteen kehittyessä mitkä tahansa, sanoitusten ja lisätiedonlähteiden on syytä olla valmiina. Tiedottamiseen on aikaa vain minuutteja.  

KSS Verkko käyttää tiedotteidensa otsikoissa alussa Fingridin nimityksiä sähköpulan vaiheesta ja menee otsikossa asiaan. Onko kyse ennakoidusta rajoituksesta vai ylimääräisestä tapahtumasta. Lisätiedon lähteet mainitaan tiedotteen lopussa. Mediaa palvellaan koordinoidusti. 

3. Yhteisen viestinnän selkeys varmistetaan ennakkoon 
Kouvolan kaupunki on tehnyt hyvää valmistavaa työtä. Se on ohjeistanut kouluja, päiväkoteja, liikuntapaikkoja ja muita kiinteistöjä toimimisesta sähköpulatilanteessa. Jatkamme suunnittelua heidän kanssaan.  

Sähköpulalla on vaikutuksia kaupungin palveluihin. Sähkönjakelun rajoittaminen rajoittaa myös toimintaa. Muutoksista palveluihin tiedotetaan ajantasaisesti kaupungin viestintäkanavilla, joista tärkein ovat kaupungin verkkosivut. Tietoa on jaossa myös kaupungin somekanavissa. Kaupunki ja KSS Verkko tekevät tiivistä viestinnällistä yhteistyötä. 

4. Sähkön- ja vedenjakelu liittyvät yhteen  
Kouvolan Vesi vastaa kaupungin, pois lukien entinen Anjalankosken alue, vedenjakelusta. Kaakko22-harjoituksessa saimme heiltä kuulla sähkökatkosten vaikutuksista vedenjakeluun. Kouvolan Vesi suosittelee katkojen aikana välttämään vedenkulutusta verkoston paineenalentumisen ja veden laadun heikkenemisen takia. Myös jätevesien kanssa voi tulla haasteita, mikäli jätevesipumppaamoilta puuttuvat sähköt, ja ylivuotoja voi tulla maastoon.  

Lisäksi kaukolämpöasiakkaiden on syytä huomioida, että sähkökatkokset voivat nostaa veden lämpötilaa. Harjoituksessa syntyi luottamus siihen, että toimimme hyvin yhteen poikkeustiedottamisessa.  

5. Resurssit korotetaan potenssiin kaksi 
Sähkönjakelun rajoitustyö ja siitä kertova viestintä voi olla 24/7 työtä. Riittävä määrä henkilöitä ja oikeanlainen ammattitaito varmistetaan käyttöön. Voi tuntua siltä, että toiminta on vain ”valvomotyötä”, mutta se liittyy keskeisesti moniin muihin toimijoihin. Olemme siinä koko KSS Energia -konsernina mukana. 

Olemme koonneet verkkosivuillemme yleisen Q&A-koosteen sähköpulasta. Kattavin infopaketti löytyy Fingridin sivuilta.  

Vakavasta aiheesta huolimatta: tämä on yksi haaste muiden joukossa energiakriisin aikana. Pysytään ongelmanratkaisukeskeisinä!

Avainsanat:
Sähköverkko
1.1.31