Mitä tarkoittaa vaihtosähkö?

placeholder profile image
Eemil HyppänenJulkaistu 21.2.2024

Ajan mittaan eri maailmankolkissa käytettävät jännitetasot on standardoitu tiettyihin arvoihin, jotta siirtoverkot on voitu rakentaa suuriksi kattaviksi kokonaisuuksiksi. Tässä myös Energiset 1-2024 asiakaslehdessä julkaistussa blogissa tutustutaan vaihtosähköön.

Äiti katsoo älypuhelinta ja laittaa pistokkeen pistorasiaan.

What: Vaihtosähkö (AC, Alternative Current) tarkoittaa sähkövirtaa, jonka suunta muuttuu ajan funktiona. Euroopassa yleisesti käytetty vaihtosähkön jännitetaso asiakastasolla, niin sanottu ”talosähkö”, on 230 V.

Why: Vaihtosähköä on helppoa tuottaa pyörivillä generaattoreilla, mihin perinteiset energian tuotantotavat perustuvat. Se mahdollistaa sähkön siirtämisen, jakelun sekä käytön suurissa määrissä yksinkertaisin mekanismein. Jännitetasojen muuttaminen on helppoa muuntajilla siirtoverkojen tarpeisiin sekä jakelun loppupäässä edelleen asiakkaille. Vaihtosähkö on hyödynnettävissä helposti sähkömoottoreissa, joiden rakenne voi olla hyvinkin yksinkertainen, mutta hyötysuhde silti korkea.

Where: Vaihtosähköä käytetään sähkön tuotannossa ja jakelussa siirtämään sähkötehoa, eli kansankielellä ”sähköä” asiakkaille. Sähkön tuotanto tuottaa vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa, tarkemmin nimettynä 3-vaihejännitettä sekä -virtaa. Kolme vaihetta mahdollistaa suuremman tehon siirtämisen verrattuna yksivaiheiseen järjestelmään.

When: Vaihtosähkö on käytössä valtaosassa maailman sähkönjakeluverkostoja.

Iso lainausmerkki

Nykyisellään käyttäjän pistorasiassa on likimain 230 V:n jännite ja valtaosa laitteista suunnitellaan toimimaan tällä jännitetasolla.

Eemil Hyppänen

Who: Vaihtosähkön käyttö on yleistynyt käytännössä sen muokattavuuden ja hyödynnettävyyden vuoksi. Ajan mittaan eri maailmankolkissa käytettävät jännitetasot on standardoitu tiettyihin arvoihin, jotta siirtoverkot on voitu rakentaa suuriksi kattaviksi kokonaisuuksiksi. Nykyisellään käyttäjän pistorasiassa on likimain 230 V:n jännite ja valtaosa laitteista suunnitellaan toimimaan tällä jännitetasolla. Se juontaa juurensa reilun 100 vuoden taakse, jolloin Saksassa yleistyi käyttöön 220 V:n jännitetaso. Tätä ennen käytössä oli myös pienempiä jännitetasoja, mutta korkeampi jännitetaso mahdollistaa pienempien johdinpoikkipintojen käytön saman sähkötehon siirtämiseksi.

Avainsanat:
Sähköverkko
Sähkö
1.1.42