Tekevälle sattuu – mutta miksi?

Jukka RämäJulkaistu 16.6.2023

Tekevälle sattuu. Paljon käytetty sanonta pitäisi päivittää uuteen muotoon: Tekevälle ei voi sattua! Tai: Tekeminen ei voi perustua sattumaan tai tuuriin

Valkoinen työmaakypärä, keltaiset huomioliivit ja mustat turvakengät kuvattuna keväisellä nurmikolla.

Tämä pätee ainakin yrityselämässä, vaikka alkuperäinen sanonta voikin säilyä inhimillisenä toteamuksena ja jatkuvan oppimisen ohjeena.

Jokainen voi pohtia, onko organisaation turvallisuustekemisen rima riittävän korkealla

Nolla tapaturmaa on kuitenkin ainoa oikea pitemmän tähtäimen tavoite, kun puhutaan KSS Energia -konsernin työturvallisuuskulttuurista. Työskentelemme päivittäin hyvin erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Teemme merkittävää alueellista verkonrakentamis-, korjaus- tai urakointityötä niin auringon paahteessa kuin ukkosmyrskyssä; sekä suunnitelmallisesti että nopealla varoitusajalla. Turvallisuudesta huolehtimisen on joka tilanteessa oltava meidän jokaisen ykkösprioriteettina. 

Silti edelleen tekevälle on sattunut. Sopii kysyä, miksi? Vaikka teemme jatkuvia parannustoimia ja säännöllisiä työmaakatselmuksia, on tarpeen pohtia, olemmeko asettaneet turvallisuustekemisemme riman riittävän korkealle? Sama kysymys lienee hyödyllinen, olipa toimiala mikä tahansa.

Poikkeuksien tekemiselle ei voi olla keveitä perusteita, sillä seuraukset voivat olla vakavat

Monet organisaatiot ovat ehdottomia turvallisuusvaatimuksissaan. Tätä kohden myös me haluamme kehittyä. Tapaturmataajuuden pienentäminen ja työtapaturmien määrän vähentäminen ovat eräs tärkeistä vastuullisuustyömme pitkän tähtäimen kehityskohteista.

Laitosalueilla, työmailla ja jopa metsänhakkuutyömaalla suojavarusteiden on oltava päällä huolimatta siitä, onko työtä suorittava asentaja vai kaukaa sivusta seuraava vierailija. Viesti on yksiselitteinen ja helposti tulkittavissa – poikkeuksia ei sallita. 

Suojavarusteiden käyttöön tehtäviin poikkeuksiin törmää edelleen ajoittain. Tietyissä työvaiheissa varusteet koetaan haitaksi, jopa vaarallisiksi ja siksi niiden käyttämättömyyttä puolustellaan.

Säännöistä poikkeamiseen pitää olla poikkeustilanteeseen liittyvät perustelut. Niihin pohjautuvien mahdollisten päätösten tulee olla dokumentoituja, sillä vastuu seuraamuksista voi olla merkittävä. Päätöksiä ei voi tehdä työmaalla hetkessä fiiliksen mukaan. Haastankin jokaisen pohtimaan, onko sääntöjen noudattamatta jättämiselle todellista, perusteltua tarvetta? Se, että kypärä ei pysy päässä tai että suojalasit painavat korvaa, ei ole poikkeukseen johtava peruste. Se voi olla peruste hankkia käyttäjälleen sopivammat varusteet.

Tehdään työturvallisuuden kehittämisestä läpinäkyvää toimintaa ja opitaan virheistä

Turvallisuuskulttuurin kehittyminen tapahtuu askel askeleelta. Asenteita on vaikea muuttaa, mutta kehittymistä ohjaavat käytänteet edesauttavat muistuttamaan yhteisestä tavoitteestamme. Tapahtuneista tapaturmista on otettava opiksi, ja juurisyyn selvittämiseen kannattaa panostaa. 

Korjaavat toimenpiteet tulee saattaa kaikkien tietoon ja ottaa osaksi toimintaa pikimmiten, etteivät samankaltaiset tapahtumat toistu.

Meillä KSS Energialla näiden asioiden kehittämiseen osallistuvat laajalti organisaatiomme eri toiminnot. Muun muassa HR-toimintomme, aktiiviset yksilöt eri henkilöstöryhmistä sekä johto.

Turvallista ja aktiivista kesää!

Avainsanat:
Vastuullisuus
1.1.31