Tuulivoimaa kuvaavia ikoneita viherällä taustalla.

Arvonnan säännöt

KSS Verkon e-laskukampanja 26.6.-31.7.2024.

Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola, www.kssenergia.fi (myöhemmin ”järjestäjä”).

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki KSS Energia -konserniin kuuluvan KSS Verkko Oy:n sähkönsiirtoasiakkaat, jotka eivät vielä kampanja-ajan alkaessa ole vaihtaneet e-laskuun. Järjestäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää osallistuminen henkilöltä, joka ei ole osallistumiskelpoinen. Jos järjestäjä epäilee kilpailuun osallistunutta henkilöä vilpillisistä keinoista, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuja ja jättää palkinto luovuttamatta.

Kampanja-aika

Kampanja-aika alkaa 26.6.2024 ja päättyy 31.7.2024. Pääpalkinnon voittaja arvotaan kampanja-ajan päätyttyä ja hänelle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse viikolla 33.

Osallistuminen arvontaan

Palkinnon arvontaan voi osallistua vaihtamalla KSS Verkon sähkönsiirron paperilaskun e-laskuksi. Muuta erillistä ilmoittautumista arvontaan ei tarvita.

Palkinnot

Arvontapalkintona on Fazerin kesän Uutuusboxi. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä sitoutuu maksamaan palkinnon lakisääteisen arpajaisveron.

Palkintojen luovutus

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Pidätämme oikeuden halutessamme julkaista voittajien nimet KSS Energian sosiaalisen median kanavilla sekä nettisivuilla. Mikäli voittajaa ei kilpailun ratkeamisen jälkeen tavoiteta yhden viikon sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Palkinnon vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

1.1.47