Tuulivoimaa kuvaavia ikoneita viherällä taustalla.

Arvonnan säännöt

KSS Onlinen rekisteröitymiskampanja 22.4.2024-30.5.2024.

Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola, www.kssenergia.fi (myöhemmin ”järjestäjä”).

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki KSS Energia -konsernin sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaat, jotka eivät vielä kampanja-ajan alkaessa ole rekisteröityneet KSS Onlinen käyttäjäksi. Järjestäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää osallistuminen henkilöltä, joka ei ole osallistumiskelpoinen. Jos järjestäjä epäilee kilpailuun osallistunutta henkilöä vilpillisistä keinoista, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuja ja jättää palkinto luovuttamatta.

Kampanja-aika

Kampanja-aika alkaa 22.4.2024 ja päättyy 30.5.2024. Pääpalkinnon voittaja arvotaan kampanja-ajan päätyttyä ja hänelle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse viikolla 19.

Osallistuminen arvontaan

Palkinnon arvontaan voi osallistua rekisteröitymällä kampanja-aikana KSS Onlinen käyttäjäksi. Muuta erillistä ilmoittautumista arvontaan ei tarvita.

Palkinnot

Arvontapalkintona on 100 euron S-ryhmän lahjakortti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä sitoutuu maksamaan palkinnon lakisääteisen arpajaisveron.

Palkintojen luovutus

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Pidätämme oikeuden halutessamme julkaista voittajien nimet KSS Energian sosiaalisen median kanavilla sekä nettisivuilla. Mikäli voittajaa ei kilpailun ratkeamisen jälkeen tavoiteta yhden viikon sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Palkinnon vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

1.1.44