Oranssinväriset itse kudotut villasukat KSS Energia -brändin väreissä

Arvomme näkyviksi arjessa

Konsernimme ja sen lähes 230 energia-alan osaajan arkitoimintaa luotsaavat yhteiset arvot. Liiketoimintastrategian ohella KSS Energian arvot näyttävät koko henkilöstölle suuntaa siitä, miten KSS-energialaista työkulttuuria ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa voi parhaimmillaan kehittää.

Konsernin arvot liittyvät toimintamme neljään ydinalueeseen: Asiakas, Uudistuminen, Tulos sekä Hyvinvointi.

ASIAKAS

Otamme vastuun asiakkuussuhteesta, olemme aloitteellisia ja joustavia, etsimme asiakkaan laatuvaatimukset täyttävän parhaan ratkaisun.

UUDISTUMINEN

Arvostamme idearikasta ja osaavaa ratkaisun etsimistä ja rohkeaa päätöksentekoa.​Hyväksymme kyseenalaistamisen ja opimme virheistä, käytämme niitä rakentavalla tavalla hyödyksi toimintamme kehittämisessä.​ Hankimme ja jaamme tietoa, olemme vuorovaikutuksessa avoimia ja osallistuvia.​

TULOS

Arvostamme liiketoiminnallista, tulossuuntautunutta asennetta, riemuitsemme menestyksistämme ja palkitsemme tuloksista. Sitoudumme asettamiimme tavoitteisiin ja otamme vastuun työstämme ja yhteisestä menestyksestämme.

HYVINVOINTI

Arvostamme työtovereitamme, heidän osaamistaan ja yhteistyötä heidän kanssaan. Panostamme työyhteisömme henkisen ja fyysisen työkyvyn ylläpitämiseen. Haluamme oppia ja kehittyä jatkuvasti sekä ammatissamme että yksilöinä.

1.0.0 Thu, 01 Jun 2023 10:26:20 GMT