Puinen arkistolaatikko on lipastosta avoimena ja se on täynnä erivärisiä tummia ja vaaleita paperikansioita. Laatikossa on pyöreä puinen vedin. Kuvan alaosassa on tummaa puista lattiaa.

Yhtiön historia

KSS Energian historia ulottuu pian kolmenkymmenen vuoden taakse. Kuluvana vuosikymmenenä yhtiö on panostanut kasvavassa määrin uusiutuvien energianlähteiden tuotantoon. Palvelut ovat laajentuneet koko Suomen kattaviksi.

KSS Energia -konsernin juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun. Kouvolan Sähkö Osakeyhtiö, joka merkittiin kaupparekisteriin 30.12.1909, oli Kouvolan ensimmäinen sähkönjakelua varten perustettu yhtiö. Toimintansa sähkölaitos aloitti 4.4.1910. Vuonna 1919 toimitusjohtajaksi valittu Teuvo Vaaramaa monipuolisti toimintaa suuresti.

Vuoden 1929 alussa voimaan tullut uusi sähkölaki, Imatran voimalaitoksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen ja Kouvolan kauppalaa sivuava 110 kilovoltin siirtojohto Imatra-Hikiä ja Korialle noussut uusi muuntoasema; siinä syitä yhtiön myynnille. Vaaramaa myikin Kouvolan Sähkö Oy:n Kouvolan kauppalalle, ja Kouvolan kauppalan sähkölaitos perustettiin 1.6.1930.

1970-luvun alkupuolella Suomessa pyrittiin tehostamaan ja parantamaan sähkönjakelua yhdistämällä pieniä sähkölaitoksia. Imatran Voima Oy:n vuoden 1973 alussa käyttöön ottama tukkutariffi, joka suosi suuria yrityksiä, vauhditti kehitystä. Näin ollen toimikunta ja työryhmä alkoivat selvittää edellytyksiä Kouvolan kaupungin sähkölaitoksen, Kuusankosken kaupungin sähkölaitoksen ja Valkealan Sähkö Oy:n yhdistämiseksi. Valtuustot tekivät myönteisen päätöksen liittymisestä Kouvolan seudun sähkölaitoksen kuntainliittoon elokuussa 1974. Vuotta 1974 pidetään myös nykyisen KSS Energia Oy:n perustamisvuotena. Virallisesti Kouvolan seudun sähkölaitos aloitti toimintansa 1.1.1975.

Vuonna 1992 sähkölaitos muuttui osakeyhtiöksi. Tiedossa oli, että sähkömarkkinat avautuvat vuonna 1995, ja Kouvolan Seudun Sähkö Oy ennakoi uudessa strategiassaan tätä. Keskeisenä toiminta-ajatuksena oli sähkön ja lämmön myynti. Yhtiön nimeksi tuli 2000-luvun alussa laajempaa toimintasektoria paremmin kuvaava KSS Energia Oy.

Vuonna 2009 Kouvolan seudun kuusi kuntaa; Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala; yhdistyivät kuntaliitoksella yhdeksi Kouvolaksi. Kuntien omat lämpöyhtiöt sulautuivat samalla KSS Energiaan. Aiemmin 2000-luvulla KSS Energia oli ostanut Iitin Sähkö Oy:n liiketoiminnat.

Kun KSS Energia 2019 osti Suomen Energia-Urakointi Oy:n, siitä tuli valtakunnallisesti merkittävä toimija sähköverkkojen, kojeistojen ja tievalaistuksen rakentamisessa.

1.1.47