Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Näin huolehdimme työturvallisuudesta

Turvallisuus on osa johtamista. Kaikissa työtehtävissä noudatetaan turvallisia työtapoja ja huomioidaan sidosryhmien turvallisuus. Kaikki turvallisuushavainnot, läheltä piti tilanteet ja tapaturmat ilmoitetaan välittömästi ja käsitellään KSS Toivo -järjestelmän avulla. 

Näin huolehdimme työturvallisuudesta

KSS Energia on energia-alan konserni, jonka toimipisteet ovat Kouvolassa, Lahdessa, Helsingissä ja Espoossa. KSS Energia palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita ympäri Suomea. KSS Energia konsernin muodostavat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä tytäryhtiöt KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Konsernissa harjoitetaan sähkön ja kaukolämmön tuotantoa ja myyntiä, maakaasun myyntiä, sähkö -, lämpö- ja kaasuverkkojen käyttöä ja ylläpitoa sekä energia- ja tietoliikenneverkkojen rakentamista ja suunnittelua.

Turvallisuus on osa johtamista. Kaikissa työtehtävissä noudatetaan turvallisia työtapoja ja huomioidaan sidosryhmien turvallisuus. Kaikki turvallisuushavainnot, läheltä piti tilanteet ja tapaturmat ilmoitetaan välittömästi ja käsitellään KSS Toivo -järjestelmän avulla. Toiminnan turvallisuustasoa parannetaan jatkuvasti turvallisuuskäsikirjassa kuvatulla tavalla, ja se on sertifioitu työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 mukaisesti.

Turvallisuusperiaatteet

Turvallisuuden ehdoton perusta on sähköturvallisuus-, painelaite- ja maakaasumääräysten noudattaminen. Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja kehitämme toimintatapoja ja menetelmiä huomioiden energia ja rakennusalan turvallisuustekniset innovatiiviset ratkaisut. Otamme toiminnassamme huomioon turvallisuuden kaikissa työtehtävissämme luomalla sellaiset olosuhteet, jotka ehkäisevät työtapaturmien syntymisen ja terveyden heikentymisen sekä parantavat työhyvinvointia. Kehitämme turvallisuuttamme jatkuvasti asettamalla vuositavoitteita turvallisuustason parantamiseksi. Katselmoimme toimintamme turvallisuustoimenpiteitä säännöllisesti.

Edellytämme alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme turvallisia työtapoja. Haluamme taata myös asiakkaidemme ja sivullisten turvallisuuden.

Turvallisuus on ennen kaikkea asenne. Jokainen työtapaturma voidaan estää. Koko henkilöstön kanssa toteutettavalla ennakoivalla turvallisuustyöllä, turvallisuusriskien vähentämisellä, systemaattisella turvallisuushavainnoimisella ja koulutuksilla pysyy nolla tapaturmaa periaate aktiivisesti mielessä.

1.1.44