Tuulivoimaa kuvaavia ikoneita viherällä taustalla.

Saavutettavuus

KSS Energia pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimustasojen A ja AA:n mukaisesti. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kssenergia.fi -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

KSS Energian verkkosivusto täyttää kriittiset A ja AA -kriteerit
osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain noudattamatta jättäminen ja kohtuuton rasite:

a. KSS Energian sivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Puutteet pyritään korjaamaan dokumenttien päivittyessä.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomasit KSS Energian verkkosivustolla saavutettavuuspuutteita, kerro siitä meille! Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi ja saavutettavan verkkosivuston takaamiseksi. Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää sähköpostiosoitteeseen viestinta@kssenergia.fi. 

Täytäntöönpanomenettely

Toivomme ensisijaisesti, että saavutettavuusongelmista annetaan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto valvoo saavutettavuutta. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet, miten valitus tehdään ja käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)

1.1.44