Puun runkoja metsässä, joiden väleistä siivilöityy auringon valoa.

Tekopökkelöistä arvokasta lahopuuta

Lisäämällä metsiin lahopuuta voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta.

Mihin lahopuuta tarvitaan?

Lahopuu on korvaamattoman arvokas osa monimuotoista metsäluontoa. Noin 5 000 lajia, joista suuri osa on hyönteisiä ja lahottajasieniä, on täysin riippuvaisia lahopuusta. Ne puolestaan lisäävät luonnon monimuotoisuutta monin tavoin. Lahopuussa elävät hyönteiset muun muassa pölyttävät kasveja ja tarjoavat linnuille sekä toisille hyönteisille ravintoa. Hyönteisten lisäksi myös kolopesijälinnut voivat löytää pesäpaikan lahopuusta. Runsas lahottajasienilajisto taas suojelee metsää estämällä yksittäisten metsätuhoa aiheuttavien sienien leviämistä.

Metsissä tarvitaan sekä maa- että pystylahopuuta, sillä niillä on osittain omat lajistonsa. Maalahopuuta muodostuu, kun puunrunkoja jätetään maahan lahoamaan. Pystylahopuuta voidaan lisätä tekemällä niin kutsuttuja tekopökkelöitä, jotka ovat muutaman metrin korkeudelta katkaistuja eläviä puita. Tekopökkelöiden latvaosa kannattaa jättää maalahopuuksi.

Talvisessa metsässä on muutama koivu katkaistu parin metrin korkeudelta.

Tekopökkelöitä uusien ilmalinjojen raivauksessa

Hehkulamppu, jonka valonlähteeksi on kuvattu aurinko.

Tekopökkelöitä uusien ilmalinjojen raivauksessa

Lahopuun määrän lisääminen on yksi hyvä keino lisätä luonnon monimuotoisuutta johtoalueilla. Maanomistajat voivat ilmoittaa meille kiinnostuksestaan jättää tekopökkelöitä uusien johtokatujen raivaamisen yhteydessä. Tekopökkelöt eivät vaaranna sähkön toimitusvarmuutta, toisin kuin johtokadun viereen jätetyt säästöpuut.

Ilmoituslomakkeelle

Näin teet tekopökkelön

  1. Valitse tekopökkelöksi pääasiassa kuusia, koivuja ja mäntyjä.

  2. Tee korkeita, 2-4 metrin korkuisia, paksuja tekopökkelöitä.

  3. Katkaise tekopökkelö elävästä ja hyväkuntoisesta puusta. Heikkokuntoiset ja kuolleet puut kannattaa jättää luonnonlahopuuksi.

  4. Jätä tekopökkelön latva maalahopuuksi.

Lisätietoa tekopökkelöistä löydät Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) TEKOPÖLY-hankkeen sivuilta.

1.1.44