Tuulivoimaa kuvaavia ikoneita viherällä taustalla.

Pientuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

  1. Ota yhteyttä ajoissa! Mikäli suunnittelemasi laitteiston koko ylittää 6 kVA ja sijaitsee asemakaavoitetuilla alueilla (pois lukien ranta-asemakaavoitetut alueet), niin varmistathan jo suunnitteluvaiheessa, että laitteisto on liitettävissä sähköverkkoon. Muilla alueilla varmistathan liitettävyyden aina laitteiston koon ylittäessä 4 kVA.

  2. Tarvittaessa opastamme, miten sinun tulee toimia verkkoon liittämisen osalta ja varmistamme samalla mittauksen soveltuvuuden kohteessasi. Voit ottaa meihin yhteyttä Pientuotannon yhteydenottolomakkeella.

  3. Pyydä sähköurakoitsijaasi lähettämään tuotantolaitteiston tiedot KSS Verkolle Pientuotannon yleistietolomakkeella.

  4. Kun olemme varmistaneet laitteistosi liitettävyyden sähköverkkoon, annamme laitteistolle kytkentäluvan. Tarvittaessa käymme vaihtamassa sähkömittarin, jos nykyinen mittari ei mahdollista sähköverkkoon annon mittaamista.

  5. Ota yhteyttä sähkönmyyjääsi ja tee ostosopimus ylijäämäsähkön myymisestä. Tarvittaessa löydät pientuotettua sähköä ostavat yhtiöt Energiaviraston www.sahkonhinta.fi -palvelusta. Toimitamme tuotannon käyttöpaikkatunnuksen sähkönmyyjällesi.

  6. Lähetämme sinulle tuotannon siirtosopimuksesta vahvistuksen. Pientuotannon siirtomaksun suuruuden löydät hinnastosta. Kun sopimus sähkönmyyntiyhtiön ja KSS Verkon kanssa on voimassa, pääset seuraamaan jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää KSS Online -palvelun kulutusraportoinnista.

Lisätietoja:

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotantolaitteistossa tulee olla erillinen lukittava erotuskytkin, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö yleiseen verkkoon. Erotuskytkin on sijoitettava paikkaan, jonne jakeluverkon haltijalla on esteetön pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömään läheisyyteen.

Erotuskytkimen merkintä ja toiminta kohteessa

Kohteessa erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin sekä merkinnöin ja kytkimen tulee olla yksiselitteisesti tunnistettavissa ja kytkettävissä. Mikäli erotuskytkin on lukitussa tilassa, tulee asiakkaan järjestää jakeluverkkoyhtiölle ja pelastustoimelle esteetön pääsy kohteeseen. Lisäksi liittymän sähkökeskuksilla on oltava varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle.

KSS Verkolla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto, mikäli esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan erottaa verkosta, jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia ja määräyksiä tai se aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston verkosta erottamisesta pyritään ilmoittamaan omistajalle aina erikseen. 

Tieto erotuskytkimen sijainnista toimitetaan KSS Verkolle pientuotannon yleistietolomakkeella.

1.1.47