Kaksi modernia valko-ruskeaa kerrostaloa kirkkaan vihreän nurmikentän takana. Molemmissa kerrostaloissa on paljon eri kokoisia ikkunoita ja lasitettuja parvekkeita. Taustalla näkyy selkeä kirkkaan sininen pilvetön taivas.

Energiayhteisön kautta uusiutuvan energian lähteille

Kerros- ja rivitaloissa asuvat voivat hyödyntää taloyhtiön yhteisen voimalan, esimerkiksi aurinkopaneelien, tuottamaa sähköä energiayhteisön kautta. Kyseessä on helppo tapa vaikuttaa käyttämänsä sähkön tuotantotapaan ja saada siitä suoraa taloudellista hyötyä. Samalla energiayhteisön jäsenet ovat osana ilmastonmuutosta ehkäisevää toimintaa. 

Energiayhteisön kautta yhä useampi pääsee hyödyntämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön pientuotantoa

Paikallinen energiayhteisö antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hankkia esimerkiksi yhteisen aurinkovoimalan ja sopia aurinkovoimalalla tuotetun sähkön jaosta energiayhteisön jäsenten kesken. Ensisijaisesti aurinkovoimalan tuotto käytetään taloyhtiön yhteisten tilojen sähkön kulutuksen kattamiseen. Mikäli tuotantoa jää yli, se ohjataan energiayhteisön jäsenten käytettäväksi ennakkoon sovittujen osuuksien mukaisesti.  

Energiayhteisön yhteinen sähköntuotanto vähentää paitsi jäsenten sähkölaskujen sähköenergiamaksua myös sähkön siirtomaksua ja energiaveroja hyvitetyn tuotannon mukaisesti. 

Energiayhteisön jäsenten sähkönkäyttöpaikkojen on sijaittava saman kiinteistön alueella ja sähkönkäyttöpaikkojen on liityttävä jakeluverkkoon samalla liittymällä. Energiayhteisöön liittyminen ei sido taloyhtiötä tai sen asukasta yhteen sähkönmyyjään. 

1.1.44