Lintuparvi sähkölangalla sumuisessa niittymaisemassa.

Tältä sivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa

Olemme koonneet tälle sivulle linkit sähkönsiirtoasiakkaiden hinnastoihin ja sopimusehtoihin. Löydät myös linkit eri lomakkeisiin ja sähköveroon liittyvää tietoa.

Sähköveroluokat 

Sähkövero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää verkkopalvelumaksujen veloituksen yhteydessä. Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.  

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen. Lisätietoja kaksiportaisesta sähköveromallista: Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta - 1260/96. 

 Sähköveroluokka II 
Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa, ammattimaista kasvihuoneviljelyä tai tiettyä konesalitoimintaa harjoittavat yritykset, joiden taloudellinen tilanne täyttää veroluokan vaatimukset. 

Sähköveroluokka I 
Kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainitut toiminnot. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, julkinen sektori sekä rakennusala. 

Veroluokan muutos 

Kaikkien asiakkaiden katsotaan kuuluvan veroluokkaan 1, jos he eivät erikseen muuta ilmoita. Sähköveroluokan muutoksista tulee toimittaa KSS Verkolle kirjallinen vakuutus täyttämällä sähköverolomake.

Ennen sähköverolomakkeen palauttamista yrityksen tulee varmistaa, että harjoitettava toiminta on kyseisen veroluokan mukaista. Veroluokitukseen voitte perehtyä tarkemmin Verohallinnon ohjeistuksen avulla.

Mikäli yrityksen toiminta kuuluu sähköveron II-veroluokkaan, täytä sähköverolomake ja palauta se allekirjoitettuna joko postitse alla olevaan osoitteeseen tai allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi .

KSS Verkko Oy 
Hovioikeudenkatu 3 
45100 KOUVOLA 

TOL-luokan ilmoittaminen sähköverolomakkeella 

Sähköverolomakkeella pyydämme ilmoittamaan yrityksen toimialan TOL-luokan. TOL-luokan tulisi olla B- tai C-luokkaa, jotta yritys on oikeutettu alempaan veroluokkaan. Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen liittyen lisätietoja löydät täältä. 

Hyödylliset linkit: 

Tilastokeskuksen toimialaluokitukset
Verohallinnon ohje energiaverotuksesta sekä TOL-luokista

Verohallinnon valmisteveroneuvonta puhelin: 029 497 154.

KSS Verkon lomakkeet 

Tässä sähköliittymiin ja sähkön siirtoon liittyvät lomakkeet kootusti, ole hyvä! 

KSS Verkon hinnastot

Siirry hinnastoihin

KSS Verkon ehdot

Siirry ehtoihin
1.1.47