Tuulivoimaa kuvaavia ikoneita viherällä taustalla.

Syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman raportti

1.1.42