Vesivoimalan sulkuportti on auki ja vesi kuohuu siitä läpi voimalla.

KSS Energian oma sähköntuotanto

Energiantuotantoa tulevaisuudesta vastuuta kantaen

Vesivoima

Etualalla vesivoimalan sulkuportit, jotka ovat kiinni. Taustalla kaunis vanha puukartano.

Vesivoima on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Kouvolan seudulla syntyy ympäristöystävällistä vesivoimaa KSS Energian vesivoimalaitoksissa. Virtaava vesi on näissä voimalaitoksissa valjastettu hyötykäyttöön jo vuosikymmeniä sitten. Myöhemmin niiden hyötysuhdetta on parannettu ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

KSS Energian omia vesivoimalaitoksia ovat Siikakosken, Verlan sekä Kannuskosken voimalat. Lisäksi UPM Energia toimittaa Voikkaan vesivoimalaitoksella tuotetun sähköenergian KSS Energian käyttöön. KSS Energialla on myös tuotanto-osuuksia vesivoimalaitoksilla Norjassa ja Ruotsissa.

Maakaasu

Suuret metalliset putket mutkittelevat, pyöreä musta ratti kiinni putkistossa.

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista selvästi vähäpäästöisin. KSS Energian Hinkismäen voimalaitos on maakaasuvoimalaitos. Varapolttoaineena on kuitenkin mahdollista käyttää polttoöljyä. Tällä varmistetaan energian saanti poikkeusolosuhteissa sekä mahdollisten maakaasun toimituskatkosten aikana.

Hinkismäen kaasuturbiinilaitos toimii myös kantaverkkoyhtiö Fingridin nopean reservin laitoksena tarjoten tehopulan uhatessa valtakunnan sähköverkkoon 40 MW sähkötehon 15 minuutin varoitusajalla.

Biopolttoaineet

Ilmakuva joella olevasta tehdasalueesta, jossa useita punatiilisiä rakennuksia.

Kymin Voima Oy on KSS Energia Oy:n sekä Pohjolan Voima Oy:n yhteisesti omistama tuotantoyhtiö. Kymin Voiman voimalaitos tuottaa prosessihöyryä, tehdaskaukolämpöä ja sähköä UPM Kymin tehtaalle, sekä lämpöä ja sähköä KSS Energialle.

Voimalaitos sijaitsee Kuusankoskella, Kuusanniemen tehdasalueella. Se käyttää polttoaineenaan kuorta, metsätähdettä, haketta, lietettä, purua ja turvetta sekä varapolttoaineenaan maakaasua.

Pääpolttoaine on kuori, joka siirretään paikallisen tehtaan kuorimolta suoraan kuljettimilla voimalaitoksen kuorivarastoon ja edelleen voimalaitoksen kattilaan. Kuorivarastoon kipataan myös tehdasalueen ulkopuolelta tuotavat biopolttoainekuormat. Voimalaitoksen tarvitsema turve kuljetetaan Kuusankoskelle maanteitse pääasiassa Valkealan ja Anjalankosken turvesoilta. Kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä. Voimalaitoksella on erillinen turvesiilo, josta turve siirretään hihnakuljettimella kattilaan.

Patoluukut ovat alhaalla eikä vesi pääse läpi.

Voimalaitosten esittely

Täällä pääset näkemään KSS Energian voimalaitokset kartalla sekä tutustumaan niihin tarkemmin.

Voimalaitosesittelyyn
1.1.44