50 kertaa vastuullista työtä

Keräsimme vuoden 2023 vuosikertomukseen 50 nostoa, joissa henkilöstömme kertoo, kuinka vastuullisuus ja vaikuttavuus näkyy heidän työssään.

Jyri Tompuri

Luonnon monimuotoisuus nousi meillä yhdeksi vastuullisuuden painopisteeksi. Verkon kunnossapitotöissä olemme voineet määritellä ja tehdä hyvinkin konkreettisia tekoja biodiversiteetin huomioimiseksi - nopeasti. Systemaattinen ja tavoitteellinen työ jatkuu.

Jyri Tompuri

Kunnossapitopäällikkö

Anna Siitonen

Onnistuimme kirkastamaan biodiversiteettiin liittyviä toiminnallisia tavoitteita alueellisissa hankkeissa selkeämmiksi. On ollut hienoa päästä mukaan määrittelemään biodiversiteettityömme tavoitteita oman korkeakoulutasoisen tutkimuksen kautta. Nostamme jatkuvasti rimaa, mutta teot edellä.

Anna Siitonen

Hankeviestinnän asiantuntija

Mariliina Karppo

Löysimme vastuullisuustyölle osaavat ja innostuneet vetäjät. Nyt luotsaamme yhteisessä Vastuullisuusryhmässä työtä selkein mittarein – sekä lyhyellä että pitemmällä tähtäimellä. Vastuullisuustyöstä tuoreesti ja tekemispainotteisesti viestiminen on meille merkityksellistä työtä.

Mariliina Karppo

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Antti Vanhala

Työmme hankintaprosessiemme kestävän kehityksen mukaisuuden eteen laajeni. Määrittelimme periaatteita, joilla jatkossa varmistamme vastuullisemman toiminnan yhdessä toimittajiemme ja kumppaniemme kanssa. Hankinnan code of conductin sisältö jäsentyi vastaamaan kehittyviä standardeja.

Antti Vanhala

Hankintapäällikkö

Jukka Rämä

Jo pitkään rakentamamme oman hiilineutraalin energiantuotantomme tiekartta rakentui näkyvämmäksi. Verkostoiduimme paikallisesti aktiivisemmin saaden kehittämiseen mukaan asukkaita ja yhteisöjä. Organisoiduimme kehittämään vastuullisuutta kaikilla alueilla ja kaikissa toiminnoissa.

Jukka Rämä

Johtaja, Omaisuudenhallinta

Sampsa Lindberg

Vastuullisuus nivoutuu arvojen kautta myös henkilöstöpolitiikkaan. Loimme näille kahdelle selkeän yhteyden sanoittaessamme henkilöstömme kanssa arvot uudestaan – vastuullisuuden huomioiden. Henkilöstön monimuotoisuuden vaaliminen nousi aiempaa vahvemmin osaksi arkitekemistä.

Sampsa Lindberg

HR-johtaja

Sari Hurme

Energiavastuullisuuden käsite jäsentyi palvelukehityksessämme selkeäksi. Vahvistimme ratkaisumyyntimme osaamista siinä, miten voimme auttaa yritysasiakkaita etenemään energiavastuullisuuden polulla. Kysyntää on – jatkamme innolla tästä!

Sari Hurme

Head of Business Development

Mika Heinonen

Asiakkaan energiavastuullisuus sekä asiakkaan kyky ja halu parantaa energiatehokkuuttaan nousivat asiakastyössä entistä enemmän keskiöön. Toimme näiden tueksi markkinoille myös uuden, lupaavan mobiilisovelluksen: Muutakin® -sovelluksen, jonka avulla asiakas voi säästää sähkölaskussaan helpostikin.

Mika Heinonen

Yhteistyöpäällikkö

Milla Raunio

Olin mukana toteuttamassa asiakkaillemme vihreää KSS Oiva -kaukolämpötuotetta. Se on asiakkaiden toiveiden mukaisesti 100 %:sti uusiutuva. Tuote parantaa kaukolämmön kilpailukykyä valintana ja tukee hyvin konsernimme vastuullisuustavoitteita.

Milla Raunio

Myyntipäällikkö, Kaukolämpöratkaisut

Juhani Thorman

Onnistuimme SEU:lla vähentämään tuntuvasti kalustomme CO2-päästöjä. Kiinnitimme huomiota myös ajotavan ja reittien optimointiin. Uudistimme osan kalustosta Euro-6-luokkaan ja käytimme aiempaa enemmän sähköautoja. Tarkastamalla autoja jatkuvasti pyrimme lisäämään ajoneuvojen turvallisuutta.

Juhani Thorman

Tiimipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy

Aurora Korjus

Olin mukana suunnittelemassa pienempiä ja isompia henkilöstötilaisuuksia työpaikallamme tai muualla – sekä arkisin että pyhinä. Ne vahvistavat yhteishenkeä ja kehittävät yrityskulttuuristamme vielä enemmän juuri meidän näköistämme.

Aurora Korjus

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Tiina Kotiniemi

Paneuduin asiakas asiakkaalta tärkeimpään tehtävääni: löytää juuri yritysasiakkaamme liiketoimintaan sopivin sähkösopimustuote. Se myös tukee yrityksen liiketoiminnan menestymistä. Tämä on työssäni merkityksellistä.

Tiina Kotiniemi

Sisämyyjä, B2B-sähkösopimukset

Henna Koivisto

Omassa ja tiimini työssä kiteytyvät käsitteet kulutusjousto, sähköjärjestelmän tasapaino, sähkön riittävyys kaikkina hetkinä – sekä isossa kuvassa vihreä siirtymä. Systemaattisella työllä koin tiimini ja koko yrityksemme kanssa vaikuttaneemme näihin kaikkiin KSS Energian palvelukehityksessä suotuisasti.

Henna Koivisto

Riskienhallintapäällikkö

Jani Kuronen

Asiakassuhteiden vahvistaminen on meille arjessa tärkeää, joka päivä. Toteutimme käyttäjälähtöisiä muutoksia arjen yhteydenottokanaviimme kuten lomakkeisiin. Panostimme monin teoin siihen, että asiointi kanssamme olisi yhä kätevämpää ja toisi arjen helppoutta.

Jani Kuronen

Tuoteasiantuntija, Kuluttajamyynti

Laura Evans

Olin mukana tehostamassa konsernimme kokouskäytäntöjä: rakensimme sujuvan ja päätöksentekoa tehostavan kokouskalenterin. Lisäksi monipuolistimme henkilöstöetujamme. Myös tiedonkulkua lisäävissä projekteissa on ollut ilo antaa omaa työpanosta. Nämä kaikki vaikuttavat hyvään työarkeen.

Laura Evans

Liiketoiminnan assistentti

Markku Loponen

Teimme isompiakin toimenpiteitä näillä kolmella ympäristön näkökulmasta tärkeällä alueella: Kierrätimme suuren määrän läppäreitä. Lisäksi investoimme kierrätetyistä materiaaleista tehtyihin verkon aktiivilaitteisiin, jotka ovat mahdollisimman energiatehokkaita.

Markku Loponen

Head of ICT

Saija Ilmoniemi

Oli erityisen motivoivaa kehittää henkilöstön monimuotoisuutta huomioivaa rekrytointiprosessia. Rekrytoinnissa monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa mm. työntekijöiden yhdenvertaisuuden sekä tasapuolisen kohtelun varmistamista. Lisäsimme myös rekrytointimarkkinointimme avoimuutta, kanavia ja työnhakijaviestintää.

Saija Ilmoniemi

HR-päällikkö

Pekka Mäkelä

Kunnossapitotehtävissä pyrimme edistämään kiertotaloutta esimerkiksi valaistusratkaisuissa. Jatkoimme tai maksimoimme valaistusratkaisuiden elinkaarta kunnostaen valoista käyttökelpoisia osia ja ottaen ne uusien valojen sijaan osaksi valaistusverkkoa.

Pekka Mäkelä

Projektipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy

Virve Väyrynen

Autoin asiakkaita valitsemaan juuri heidän tarpeisiinsa sopivan sähkösopimuksen laajasta valikoimastamme. Ohjeistin heitä tarvittaessa käyttämään KSS Online -palvelua ja perehdyin ohjeistamaan käyttäjiä Muutakin®-sovelluksemme käytössä. Vuoropuhelu asiakkaan kanssa on minulle sydämen asia.

Virve Väyrynen

Myyntineuvottelija, Kuluttajamyynti

Tuulia Halmesarka

Jatkoimme koko konsernin valmistautumista kestävyysstandardien mukaiseen raportointiin. Työ kattaa organisaation kaikki toiminnot: talouden, osaajien kehittämisen, digikehittämisen, viestinnän sekä eri liiketoiminnot. Vastuullisuus yhdistää ja tuo erityistä motivaatiota.

Tuulia Halmesarka

Talousjohtaja

Pihla Salminen

Opiskelen seuraavaksi vastuullisuusaiheista korkeakoulututkintoa. Vastuullisuus on kysytty asia kasvokkaisessa myyntityössä – miten me todennamme sitä eri toiminnoissa? Parhaillaan suunnittelen kestävän kehityksen raportointiin liittyvää kartoitusta sidosryhmiemme vastuullisuusodotuksista.

Pihla Salminen

Myyntipäällikkö, B2B-sähkösopimukset

Tiina Paavola

Kehitimme asiakasviestintämme ennakoivuutta monin eri tavoin. Täsmällisesti kohdennettu ja hyvin paketoitu – ja ennen kaikkea meidän näköiseksemme sanoitettu – viestintä sai kiitosta asiakkailtamme. Näillä on suurta merkitystä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa.

Tiina Paavola

Head of Customer Service

Enni Lehtinen

KSS Energian yrityskulttuuri mahdollistaa sitoutumisen yhteisiin projekteihin. Kuvassa kiteytyy kollegoiden ja kumppanien kanssa jaettu – ja aidosti koettu – halu rakentaa aktiivista asiakasvuorovaikutusta. Olen innostunut saadessani olla mukana ideoimassa monia uusia, erilaisia kampanjoitamme.

Enni Lehtinen

Harjoittelija, B2C-myynti

Essi Peltola

Konsernimme on merkittävä paikallinen kumppani menestyshaluisille urheilun, muun laadukkaan vapaa-ajan ja kulttuurin alan toimijoille. Oli merkityksellistä nostaa yhdessä tekemisen ja näkymisen rimaa. Uudistimme myös digitaalista markkinointi-mixiämme kohti täsmällisempiä viestejä ja tarjouksia.

Essi Peltola

Markkinointipäällikkö

Toni Kämäräinen

Pääsin kehittämään hyvän esihenkilötyön edellytyksiä. Perustimme HR-teematunnit luodaksemme säännönmukaisuutta esihenkilöiden vuorovaikutukselle. Loimme heille myös entistä yhtenäisempiä toimintamalleja ja mahdollistimme vertaistuen. Hyvän johtamisen kehittäminen on meille tärkeä aihe – joka päivä.

Toni Kämäräinen

HRM-asiantuntija

Petri Tuomainen

Verkonjakelualeemme asiakkaat saivat viime vuonna alueen edullisinta ja toimitusvarminta sähkönsiirtopalvelua. Työmme toimitusvarman verkon, mahdollisimman pienen keskeytysajan ja proaktiivisemman viestinnän eteen on jatkuvaa.

Petri Tuomainen

Toimitusjohtaja, KSS Verkko Oy

Emmi Suursalmi

Paneuduimme tiimin kanssa huolellisesti siihen, että yhdessä tekeminen sovelluskehityksemme järjestelmätoimittajien kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa. Kaiken kehityksen pohjana on aito halu tuottaa asiakkaillemme luotettavia ja asiakkaan päätöksentekoa tukevia sovelluksia.

Emmi Suursalmi

Tiiminvetäjä, Digitaaliset palvelut

Anni Orrain-Kuparinen

Sujuvoitimme monin tavoin yhteistyötä kollegojen kesken ja myös yhteistyökumppanien kanssa. Läpinäkyvä yhdessä tekeminen on tiedostettu meillä tärkeäksi sosiaalisen vastuullisuuden ja vaikuttavuuden alueeksi.

Anni Orrain-Kuparinen

Energy Market Specialist

Antti Kokko

Kehitimme hankeviestintää uudelle tasolle: määrittelimme, mitä on ennakoiva, vuorovaikutteinen viestintä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Nyt tämän työn systematisointi, skaalaus ja automatisointi jatkuvat.

Antti Kokko

Rakennuttamispäällikkö

Marja Savolainen

Teimme tiimissä vahvasti töitä uusmyynnin laadun varmistamiseksi. Sopimus myydään asiakkaan tarpeeseen, silti huomioiden makuasiat. Kun myynti tehdään laadukkaasti ja asiakaskohtaisesti, varmistamme asiakkaiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden.

Marja Savolainen

Head of Consumer Sales

Riikka Haaksiala

Pyrimme tukemaan asiakkaita sähkömarkkinoiden myllerryksessä panostamalla ennakoivaan ja monikanavaiseen asiakasviestintään. Jaoimme aktiivisesti tietoa muun muassa sähköhyvityksestä ja markkinatilanteesta. Tässä on mahtavaa olla jatkossakin isolla kädellä mukana.

Riikka Haaksiala

Sisältöasiantuntija

Mikko Suhonen

Paransimme merkittävästi päämarkkina-alueidemme sähköautoilijoiden latausmahdollisuuksia. Avasimme ensimmäiset suurteholatauspisteemme Kouvolaan ja Hartolaan huoltoasemien yhteyteen. Nopea suurteholataus auttaa autokannan kehittymistä sähköisen liikenteen suuntaan.

Mikko Suhonen

Tuotepäällikkö, Energiaratkaisut

Marko Hirvonen

Maanrakennuksessa huomioimme luonnon monimuotoisuutta yhä enemmän. Otamme puiden ja kasvien kasvuolosuhteet huomioon ja tarvittaessa muutamme kaivuureittejä siten, ettemme esimerkiksi vahingoita puiden juuristoa tai kasvien osia.

Marko Hirvonen

Tiimipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy

Marko Riipinen

Toimitusjohtajan katsaukset ja blogit eivät aina kerro siitä, millaisella ylpeydellä vierailen konsernimme investointikohteiden saiteilla Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Investointimme mahdollistavat meille vastuullisuuden näkökulmasta hienoja asioita.

Marko Riipinen

Toimitusjohtaja, KSS Energia -konserni

Noora Pehrman

Kehitin muun tiimin kanssa tavoitteellisesti konsernimme taloudellisen ennustamisen, muun muassa myyntiennusteiden, sekä talousraportoinnin laatua, aikataulua ja tarkkuutta. Työ edistää taloudellisen vastuullisuutemme tavoitteita.

Noora Pehrman

Business Controller

Aleksi Rautiainen

Etätyön lisääntymisen, julkisten käytön ja työprosessiemme pilveen siirtämisen ansiosta oman työpanokseni ympäristökuormitus on pienentynyt selkeästi. Tiimissämme ovat entistä enemmän työn alla erilaiset ESG-raportointiin liittyvät hankkeet. Tällä kaikella on merkitystä hyvään työarkeen.

Aleksi Rautiainen

Data Analyst

Jessica Juhola

Tuotekehitimme käyttäjille Muutakin® -sovelluksen, jonka avulla asiakas pystyy vaivatta keskittämään sähkön käyttöään halvoille tunneille. Sen lisäksi, että asiakas hyötyy siinä hetkessä, me tällä tavoin voimme vaikuttaa pitkällä tähtäimellä sähkön hinnoittelun asiakasystävällisyyteen.

Jessica Juhola

Johtaja, Kuluttajamyynti

Oona Jokiranta

Työmme sähköhyvityksen oikea-aikaisessa ja -suuruisessa maksamisessa oli tehokasta. Teimme hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa valtiosta viranomaisiin. Myös ulkoisilta sidosryhmiltä saimme kiitosta. Tarkastuslaskentamme toimi nopealla tempolla. Koimme tiimeissä monia onnistumisen hetkiä.

Oona Jokiranta

salkunhoitaja

Tomi Tanskanen

Digihankkeiden vetäjälle selkeä ja ymmärrettävä ison kuvan näkymä on arvokas asia. Saimme konsernin digihankkeiden ja data-arkkitehtuurin tavoitteita piirrettyä selkeiksi. Parhaillaan seuraamme kymmeniä samanaikaisia hankkeita hyvin visuaalisen asana-näkymän kautta.

Tomi Tanskanen

digijohtaja

Lauri Peltola

Tuotekehityksessä tutkimme ja kehitimme tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaiden olisi helpompi toimia vastuullisesti, hallita kulutustaan ja hyödyntää uusiutuvia energiaratkaisuja. Yhtenä esimerkkinä on KSS Oiva, jonka asiakkaana voi saada 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä.

Lauri Peltola

Tuotekehityspäällikkö

Mikko Lampinen

Valkealan biolämpölaitoksen rakennushanke oli siitä poikkeava, että toteutimme täysin uuden, vihreää kaukolämpöä tuottavan laitoksen valmiiksi rakennettuun ja asutettuun ympäristöön. Investointiprojektina se oli onnistunut.

Mikko Lampinen

Toimitusjohtaja, KSS Lämpö Oy

Sanna Huotari

Toimenkuvassani päätehtävänäni on myyntikumppanimme operatiivinen ohjaaminen. Koulutan ja kannustan myyjiämme jatkuvasti aktiiviseen ja asiakkaiden tarpeet huomioivaan tavoitteelliseen myyntiin. Sain kunnian vastata KSS Roadshow kiertueen -sujuvasta toteutumisesta.

Sanna Huotari

Myyntikoordinaattori

Sini Lindström

SEU:lla kaivuiden yhteydessä maa-aineksia kierrätetään siivilöimällä niitä ja tehden niistä soveltuvaa uusiokäyttöön.

Sini Lindström

Maarakennusasiantuntija, Suomen Energia-Urakointi Oy

Kai Kuvaja

Otimme ensimmäisten joukossa käyttöömme edistyksellisen FLIR-teknologian. Se mahdollisti sähköverkoissamme automaattisen vianpaikannuksen ja sähkönsiirron palautuksen. Myrskyille emme edelleenkään mahda muuta kuin kiitellysti nopean teknisen tuen.

Kai Kuvaja

Johtaja, Tekniset palvelut

Verneri Mäntymaa

Oma energiansäästö korostui: teen usein töitä etänä ja matkustan toimistolle yleensä julkisella liikenteellä. Töissä kestävän kehityksen raportointiin valmistautuminen alkoi näkyä uusina, kiinnostavina työtehtävinä.

Verneri Mäntymaa

Data-analyytikko

Olli-Pekka Rantala

Onnistuimme yhdessä kiteyttämään tuotekehityksessä, energiaratkaisuiden myynnissä, liiketoiminnan kehittämisessä ja vastuullisuusviestinnässä sen, miten voimme tukea asiakkaitamme energiavastuullisessa energian käytössä.

Olli-Pekka Rantala

Johtaja, B2B-myynti ja Energiaratkaisut

Ismo Rämä

Turhat ajelut ovat työssä jääneet yhä useammin tekemättä.

Ismo Rämä

Kalustovastaava

Antti Vainonen

Nostimme kriteereitämme kierrätettävien metalliromun ja muovijätteiden kierrättämisessä. Toimitamme jätteet sertifioiduille käsittelijöille, joilla on kyseisen materiaalin käsittelylupa. Näin materiaalit päätyvät oikein käsiteltyinä uusiokäyttöön.

Antti Vainonen

Tiimipäällikkö

Maria Taina

Työmaiden suunnittelussa huomioimme luonnon monimuotoisuuden. Työmaa on usein mahdollista toteuttaa niin, että se huomioi myös alueen kasvi ja eläinlajien tarpeet. Biodiversiteetin huomioiminen on vakinaistumassa jokaiseen projektiin käytännöksi.

Maria Taina

Suunnitteluinsinööri

Markku Puranen

"Terveenä työmaalta kotiin" on motto jonka eteen teemme jatkuvasti parannuksia. Panostimme työvälineiden ja kaluston säännönmukaiseen hoitamiseen. Veimme eteenpäin korvaavan työn mallia, jolla on yhteistöissä pitkällä aikavälillä hyvin positiivinen vaikutus.

Markku Puranen

Aluepäällikkö

1.1.44