Äiti katsoo älypuhelinta ja laittaa pistokkeen pistorasiaan.

Korvauskäytännöt

Sinulla oikeus saada vakiokorvausta, mikäli yhtäjaksoinen keskeytys sähkönjakelussa on kestänyt vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen vuotuisesta verkkopalvelumaksustasi ja keskeytyksen pituudesta.

Vakiokorvausta pitkistä sähkökatkoista

Vakiokorvaus hyvitetään tulevilla sähkölaskuilla automaattisesti, kun asiakaskohtaiset keskeytysajat saadaan laskettua.

Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa. Jos hyvitettävä summa on suurempi kuin laskun loppusumma, siirtyy loppuhyvitys seuraaville laskuille. Vakiokorvauksen saaminen ei siis edellytä sinulta toimenpiteitä.

Keskeytyksen pituus vaikuttaa korvaukseen. Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta. Keskeytysaika päättyy, kun vika on korjattu.

Korvaukset 1.1.2024 alkaen ovat seuraavat:

  • Korvaus on 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, kun keskeytys on pituudeltaan vähintään 12 tuntia ja enintään 24 tuntia.

  • Korvaus on 25 %, kun keskeytys on vähintään 24 tuntia ja enintään 48 tuntia.

  • Korvaus on 50 %, kun keskeytys on vähintään 48 tuntia ja enintään 72 tuntia.

  • Korvaus on 100 %, kun keskeytys on vähintään 72 tuntia ja enintään 120 tuntia.

  • Korvaus on 150 %, kun keskeytys on vähintään 120 tuntia ja enintään 288 tuntia.

  • Korvaus on 200 %, kun keskeytys on vähintään 288 tuntia.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen.

Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Vahingonkorvaukset

Asiakkaanamme voit hakea meiltä korvausta vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu sähköverkkotoiminnastamme. Vahingonkorvausta haetaan kirjallisesti täyttämällä
Sähkön laatu -lomake.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita).

CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä tapahtuvat hetkelliset kytkentäylijännitteet. Tällainen tilanne ei ole verkkopalveluehdoissa määritelty virhe, ja tämän vuoksi laitevauriot sähkökatkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin.

Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotettaisiin ja kytkettäisiin takaisin.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään ole verkkopalvelun virhe.

Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Kun laite vikaantuu

Jos sähköntoimituksessa ei ole esiintynyt jännitteen ongelmiin viittaavia tekijöitä, selvitä laitevian tai laitteen käyttöhäiriön tilanne ensin laitteen toimittajan tai huollon kanssa.

Jos epäilet laitevian tai laitteen käyttöhäiriön johtuvat sähköntoimituksesta, ota yhteyttä KSS Verkkoon Sähkön laatu -lomakkeella tilanteen selvittämiseksi.

Vahingon sattuessa voit itse valita, haetko korvausta verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. KSS Verkko arvioi korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta.

Ylijännitesuojaus suojaa herkkiä sähkölaitteita

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. Laitevaurioiden riskiä voi pienentää välttämällä laitteiden turhaa valmiustilassa pitämistä. Suosittelemme myös mahdollisuuksien mukaan irrottamaan pistorasialiitäntäiset laitteet sähköverkosta aina, kun laitteet eivät ole käytössä.

Jäikö joku vielä mietityttämään?

Jäikö joku vielä mietityttämään?

Sähkön laatu -lomakkeella voit vahingonkorvausten hakemisen lisäksi myös kysyä tai ilmoittaa sähkön laatuun liittyvistä asioista.

Sähkön laatu -lomakkeeseen
1.1.42