Sähkölinjojen lentotarkastukset käynnistyvät ma 24.6.2024

KSS Verkko tarkastaa keski- ja suurjännitejohtojen kuntoa sekä johtokatujen raivaustarpeita lentotarkastuksin. Näin pyritään varmistamaan laadukas sekä luotettava sähkönjakelu.

Voimajohtoa auringonlaskussa.

Lentotarkastukset alkavat juhannuksen jälkeisenä maanantaina (24.6.) ja kestävät arviolta noin viikon ajan. Tarkempi aikataulu riippuu sääolosuhteista. Tarkastukset suoritetaan helikopterilla, joka lentää matalalla sähköjohtojen yläpuolella.

Tarkastusmenetelmät: Käytämme tarkastuksessa helikopteria, jolla valokuvataan ja laserkeilataan johtokadut. Nämä tarkastusmenetelmät auttavat meitä tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta. Tarkastukset kohdistuvat sähköjohtoihin ja niitä ympäröiviin johtokatuihin. Tarkastettava alue on esitetty hankekartassamme.

Mitä tämä merkitsee alueen asukkaille:

  • Lyhytkestoinen meluhaitta: Helikopterin matala lentäminen voi aiheuttaa lyhytkestoista meluhaittaa. Pyydämme erityisesti eläintiloja huomioimaan tämän.

  • Turvallisuus: Lentotarkastukset suoritetaan ammattitaitoisesti ja turvallisuusohjeita noudattaen. Helikopteri liikkuu hallitusti ja tarkastaa sähkölinjat tarkasti.

Tarkastuksen hyödyt:

Tarkastusten tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja turvallisuutta. Valokuvaus ja laserkeilaus auttavat KSS Verkkoa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset viat jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Näin voimme varmistaa, että sähköverkko toimii tehokkaasti ja luotettavasti myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt

Tarkastettava alue on esitetty sivustomme hankekartassa. Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tarkastuksista, voit ottaa yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin tai KSS Energian asiakaspalveluun.

Yhteyshenkilöt:

1.1.47