Oranssin kaivurin haraa kauha ylhäällä vasten sinistä taivasta.

Alueellinen hankekartta

Hankekartasta ja tarinakartoista saat tietoa KSS Energian käynnissä olevista hankkeista.

Alla olevasta kartasta voit nähdä työn alla sekä suunnitteilla olevat investointi- ja kunnossapitohankkeet sähkö-, kaukolämpö- sekä maakaasuverkon osalta. Kartasta löytyvät myös mahdolliset voimalaitosinvestoinnit.

Klikkaamalla hankealuetta kartalla avautuu valikko, josta löytyy hankekohtaisesti perustiedot, vastuuhenkilöiden yhteystiedot sekä linkki helppokäyttöiseen yhteydenottolomakkeeseen. Vastaamme erittäin mielellämme kaikkiin hankkeisiimme liittyviin kysymyksiin. Hankkeiden päättyessä hankekartan kautta pääsee antamaan meille palautetta siitä, miten onnistuimme.

Mitä investointihanke käytännössä oikein tarkoittaa?

Hankkeiden kulkua esitellään tarinakartoissa. Niiden välityksellä selviää, mitä työmaalla milloinkin tapahtuu. Alta löydät sekä KSS Lämmön että KSS Verkon hankkeiden tarinakartat.

KSS Lämmön hankkeet

Piirroskuva harmaasta metallisesta lämpölaitosrakennuksesta, jonka molemmissa päissä korkeat mustat piiput ja takana kaksi vaaleanharmaata hakesiiloa.

Jaalan kirkonkylän kaukolämpöhanke

Öljyllä lämpiävä aluelämpöjärjestelmä korvataan uudella pellettilämpölaitoksella ja kaukolämpöverkostolla.

Piirroskuva harmaasta metallisesta lämpölaitosrakennuksesta, jonka molemmissa päissä korkeat mustat piiput ja takana kaksi vaaleanharmaata hakesiiloa.

Valkealan keskustan alueen kaukolämpöhanke

Uuden biolämpökeskuksen sekä kaukolämpöverkoston rakentaminen. Nyt on loistava tilaisuus liittyä mukaan tähän verkostoon!

Kevyenliikenteenväylän reunasta on aidattu alue, johon on tehty kaivanto, jonka pohjalla näkyy vierekkäin kaksi mustaa paksua putkea.

Korian siirtolinjan rakentaminen

KSS Lämpö rakentaa uuden kaukolämpösiirtolinjan Kouvolasta Korialle.

Kevyenliikenteenväylän reunasta on aidattu alue, johon on tehty kaivanto, jonka pohjalla näkyy vierekkäin kaksi mustaa paksua putkea.

Teholan kaukolämpöprojekti

Teholan alueelle rakennetaan uusi kaukolämpölinja välille Kanervistontie 22 - Tehontie. Lähistöllä olevilla kiinteistöillä on nyt mahdollisuus liittyä mukaan kaukolämpöverkostoon!

KSS Verkon hankkeet

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Kausala

KSS Verkko päivittää Kausalan sähköaseman uuteen.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Keltakangas

Ilmajohtoverkkoa saneerataan maakaapeleiksi.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Kipparilantie

Sähköverkon saneeraamista ilmajohtoja uusimalla.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Mankala-Marjokangas

Mankalan ja Marjokankaan alueilla Iitissä saneerataan ilmajohtolinjaa maakaapeliksi.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Myllykosken Keskikylä ja keskusta

Myllykosken Keskikylän ja keskustan alueella saneerataan ilmajohtoverkkoa maakaapeleiksi.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Pokinpelto

Kuusankosken Pokinpellon alueella saneerataan ilmajohtoja maakaapeliksi.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Ummeljoki

Ummeljoen alueella saneerataan sähköverkkoa.

Tämän hankkeen yhteydessä pilotoidaan uudenlaista kierrätysmallia yhteistyössä Kuusakoski Recyclingin kanssa.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Utti

Utin hankealueella 1 saneerataan ilmajohtoverkkoa maakaapeleiksi.

Tämän hankkeen yhteydessä toteutetaan pilottitutkimus työmaan ympäristövaikutuksista yhteistyössä Elveran kanssa.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Valkealan teollisuusalue ja Kukkuranmäki

Valkealassa jatkuu ilmajohtojen saneeraaminen maakaapeleiksi hankealueilla 6-8.

Keskijännitelinjan pylväs ja sähköjohdot sinistä taivasta vasten.

Yleistä tietoa sähköverkon kehittämishankkeista

Jos hankkeella ei ole omaa tarinakarttaa, löydät täältä perustiedot siitä, miksi kehittämishankkeita tehdään ja mitä niihin liittyvillä työmailla käytännössä tapahtuu.

Sähköverkon kunnossapidon hankkeet

Sähköverkon kunnosta huolehditaan myös säännöllisillä kunnossapitotoimilla. Voit tutustua niihin tarkemmin seuraavien tarinakarttojen välityksellä.

Kaksi henkilöä suojavarusteissa tutkii pylväsmuuntamoa.

Sähköverkon tarkastukset ja kunnossapito

Sähköverkon käyttövarmuudesta huolehditaan suunnitelmallisella tarkastus- ja kunnossapitotoiminnalla.

Henkilö suojavarusteissa katsoo vesakosta täyttynyttä sähkölinjaa, joka täytyy raivata. Sähköpylväässä näkyy pylväsmuuntamo.

Sähköverkon raivaus

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan huolehtimalla siitä, että vesakot ja ympäröivien puiden oksat eivät pääse osumaan sähkölinjoille.

Keskijännitejohdon molemmilta puolilta on karsittu metsää.

Vierimetsänhoito

Keskijännitelinjan johtoalueen viereisen metsän hoitotoimilla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta.

Kahdeksan ihmistä on laittanut kädet päällekkäin.

Hankeviestintä on aktiivista vuoropuhelua

Olemme kehittäneet hankeviestintään toimintamallin, jossa tähdätään aktiiviseen vuoropuheluun alueen asukkaiden ja eri sidosryhmien välillä. Tiedotamme asukkaita hankkeiden keskeisistä vaiheista sähköisesti, joten voit varmistaa tiedotteiden saapumisen perille tarkistamalla tai päivittämällä yhteystietosi KSS Online -palvelussa.

KSS Online -palveluun
Käsissä kolme emojia; punainen vihainen ilme, keltainen välinpitämätön ilme ja vihreä iloinen ilme. Kuvan päällä tyhjä puhekupla.

Palautetta hankeviestinnän verkkosivuista

Kuinka hyvin hankeviestinnän uudet verkkosivut mielestäsi toimivat?

Kerro meille mielipiteesi verkkosivujemme Investoinnit ja hankkeet -osiosta, ja samalla autat meitä kehittämään sitä entistä paremmaksi.

Kyselylomakkeeseen

Lisätietoa KSS Energian hankkeisiin liittyen

Kaksi työntekijää rakentamassa uutta voimalinjaa. Johtokatu on raivattu ja linjan rakenteita ollaan kokoamassa.

KSS Verkon kehittämissuunnitelma

Tärkein tehtävämme on huolehtia yli 50 000 verkkoasiakkaamme luotettavasta sähkönjakelusta kaikissa oloissa vuoden jokaisena päivänä. Tämän tehtävän toteuttamisessa tarvittavat toimenpiteet perustuvat lakisääteiseen kehittämissuunnitelmaan.

Nainen tutkii kädessään olevaa puhelinta ja laittaa sähköauton latauspistoketta autoon kiinni.

Pitkän tähtäimen investoinnit

Sähköverkon investointeja tehdään pitkäjänteisesti sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi sekä sähkönkäytön muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi.

Henkilö suojavarusteissaan seisoo kaapelikaivannon reunalla ja tutkii sitä. Taustalla kaivuri kaivaa lisää kaivantoa ja henkilö asettaa maakaapelia kaivannon pohjalle.

Yhteisrakentaminen

Hanke voi käynnistyä myös yhteisrakentamisen tavoitteista, joissa useampi johtolaitos toteuttaa verkkojen rakentamisen samanaikaisesti.

Poika, äiti, isä ja tytär istuvat hymyillen sohvalla ja käyttävät älylaitteita.

Mistä sähkön laatu muodostuu?

Sähkön tulee olla laadukasta: ei turhia keskeytyksiä eikä valojen välkyntää. Tutustu tarkemmin siihen, mistä sähkön laatu muodostuu.

Sähköverkon maakaapelointityömaalla kaivuri on kaivanut kaapelille uomaa, jota työntekijä viimeistelee lapion kanssa.

Säävarman verkon rakentaminen

Verkon huolellinen ylläpito, maakaapelointi ja korkea automaatioaste sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat KSS Verkon alueella sähkönjakelulle erinomaisen toimitusvarmuuden.

1.1.47