Sähköverkon kehittämissuunnitelman asiakaskuuleminen avoinna toukokuun ajan

KSS Verkko julkaisi uuden sähköverkon kehittämissuunnitelman, jota on mahdollista kommentoida 2.6.2024 asti. Asiakkaiden ja sidosryhmien näkemykset ovat suuressa roolissa sähkönjakelun kehityksessä, joten jokainen vastaus on hyvin arvokas.

Kuvassa näkyy vain osa henkilön kasvoista. Keskiössä korva, jonka takana on kämmen osoittamassa kuuntelemista.

KSS Verkko suunnittelee toteuttavansa seuraavan kahdentoista vuoden aikana merkittäviä investointeja ja uudistuksia sähkönjakeluverkossa. Niiden tavoitteena on vastata tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kehittämissuunnitelman myötä asiakkaat ja sidosryhmät kutsutaan osaksi avointa kuulemisprosessia. Heidän näkemyksensä ovat merkittävässä roolissa sähköverkon kehitystyössä, jotta palvelut pystytään muotoilemaan entistä asiakaslähtöisemmiksi ja kestävämmiksi.

Iso lainausmerkki

Rohkaisemme asiakkaita sekä sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti ja jakamaan omia näkemyksiään, jotta voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden sähköverkon, joka ei ainoastaan täytä nykyhetken vaatimuksia, vaan ennakoi tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Jyri Tompuri, kunnossapitopäällikkö, KSS Verkko Oy

Toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia

KSS Verkon toiminta-alueella ennustetaan väestömäärän pienenevän lähivuosina. Samaan aikaan alueen kokonaissähkönkulutus kuitenkin kasvaa esimerkiksi sähköautojen määrän lisääntymisen myötä. Lisäksi energiantuotannon siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin sekä kasvattaa sähkönkulutusta että lisää hajautettua tuotantoa.

Näiden muutosten myötä KSS Verkko keskittyy strategisiin toimenpiteisiin, jotta sähköverkon kapasiteetti ja toimintavarmuus pysyvät varmistettuina. Tämä käsittää muun muassa verkoston päivittämisen vastaamaan kasvavaa energiankulutusta ja hajautetun energiantuotannon tarpeita. Lisäksi panostetaan verkostoautomaatioon, jolla voidaan minimoida vikatilanteiden vaikutukset ja nopeuttaa viankorjausta.

Lisätietoja KSS Verkko Oy:n strategisista toimenpiteistä ja tarkemmat ennusteet toimintaympäristön muutoksista löydät yksityiskohtaisesta kehittämissuunnitelmasta. Siinä kuvataan, miten tuleviin haasteisiin varaudutaan ja hyödynnetään mahdollisuuksia sähköverkon kehittämisessä, jotta voimme turvata energian saannin kaikille käyttäjillemme nyt ja tulevaisuudessa.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan

Kaikkien kyselyyn 2.6.2024 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden täysi-ikäisten osallistujien kesken arvotaan 200 euron arvoinen Scandic-arvolahjakortin. Arvontaan osallistuminen ja yhteystietojen jättäminen on täysin vapaaehtoista. Yhteystiedot eivät linkity millään tavalla itse kyselyn vastauksiin, ja niitä käytetään pelkästään arvonnan suorittamiseen. Voit lukea lisää arvonnan säännöistä täältä.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

1.1.44