Verkko-omaisuutta hallitaan digitaalisella kaksosella

KSS Lämmön kaukolämpö- ja maakaasuverkot on mallinnettu digitaaliseen muotoon, josta ne ovat työntekijöiden saatavilla myös mobiilisti toimiston ulkopuolella.

Kuvitteellisessa vastuullisuutta viestivässä kuvassa on lamppu, jonka sisällä kasvaa vihreitä lehtiä. Etualalla on vihreää kasvustoa ja takana näkyy sumennettua metsää sekä takaa kajastavaa auringonvaloa.

Pilvipohjaiseen ArcGIS Online -palveluun rakennetun ratkaisun toteuttajana toimi paikkatietoratkaisujen ja paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija Esri Finland. Syksyllä 2023 käyttöön otetun ratkaisun etuja ovat tietojen hallinnan, jaon ja tallennuksen helpottuminen.

KSS Energian omaisuudenhallinnan tehtävissä toimiva kunnossapitopäällikkö Jyri Tompuri kertoo ArcGIS Onlinen parantavan merkittävästi verkkotiedon hallintaa ja omaisuuden tilan seurantaa.

Iso lainausmerkki

Kun kaikki tieto on sidottuna sijaintiin, tiedämme millaista verkkoa milläkin alueella on ja missä kunnossa ne ovat. Voimme tunnistaa riskikohteita ja ennakoida huoltotarpeita aiempaa tehokkaammin.

Jyri Tompuri

"Nyt käytössämme oleva tieto on myös laadukkaampaa, sillä aiemmista järjestelmistä tuotuja tietoja eheytettiin ja dokumentointia parannettiin lisäämällä mukaan sijainti-, koko-, materiaali- ja kuntotietoja sekä muita ominaisuustietoja, joita verkkoinfra sisältää", Tompuri sanoo.

Uuden verkkotietoratkaisun käyttöönotto on haastanut vanhoja toimintatapoja ja edellyttänyt sekä henkilöstöltä että urakoitsijoilta uuden oppimista. Vaikka muutos on suuri, koetaan järjestelmän tuomat hyödyt päivittäiseen työhön positiivisina ja motivoivina.

"Työtehtävästä riippumatta kaikki käyttävät ja ylläpitävät tietoa yhteisessä keskitetyssä verkkotietojärjestelmässä. Kun esimerkiksi kentältä mobiilisovellusten avulla kerättävät tiedot tallentuvat heti oikeaan järjestelmään, vältetään moninkertainen työ", toteaa Tompuri.

Laadukkaampaa asiakasvuorovaikutusta

KSS Energia viestii sekä käynnissä olevista että suunnitteilla olevista verkon investointi- ja kunnossapitohankkeista sähkö-, kaukolämpö- sekä maakaasuverkon osalta verkkotietojärjestelmän tietoihin pohjautuvilla hanke- ja tarinakartoilla.

ArcGIS Online -palvelu tukee Tompurin mukaan hyvin aktiiviseen asiakasvuorovaikutukseen pyrkivän yhtiön toimintaa.

Iso lainausmerkki

Uuden järjestelmän myötä asiakkailta saatavat palautteet ja vikailmoitukset kohdistuvat tarkemmin oikeaan verkkoon ja ohjautuvat käsittelyyn aiempaa nopeammin.

Jyri Tompuri

"Lisäksi integrointi asiakastietojärjestelmään mahdollistaa jakelunkeskeytyksistä viestimisen häiriö- ja vikatilanteissa suoraan kyseisen alueen asiakkaille."

Tutustu hankekarttoihin!

Hankekartat

1.1.44