Biodiversiteettityö etenee tavoitteellisesti

Jyri TompuriJulkaistu 20.12.2023

Tänä vuonna olemme päässeet biodiversiteettityössämme hyvään vauhtiin. Ensi vuonna se saa vielä isommin huomiotamme, sillä se on priorisoitu vastuullisuustyömme kolmen tärkeimmän kehitysalueen joukkoon.

Henkilö ihailee syksyistä järvimaisemaa kädet levitettyinä.

Kesäkuun vastuullisuuskirjeessä kerroimme, miten olemme edistäneet biodiversiteettityötämme opinnäytetyötutkimukseen perustuen. Tutkimustuloksissa nousi selkeästi esiin, että luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävä työ kannattaa aloittaa lisätiedon hankkimisesta sekä yhteistyöverkostojen rakentamisesta, jotta siitä saadaan oikeasti vaikuttavaa.

Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös pieniä helposti toteutettavia toimia, joiden arvo on mittaamisen sijaan siinä, että niiden kautta saadaan biodiversiteettitietoisuutta leviämään sekä käytännön kokemuksen kautta syntyvää ymmärrystä tästä ilmiöstä. Niinpä tämän kuluneen vuoden aikana olemme keskittyneet edistämään näitä asioita painokkaasti.

Tieto ja ymmärrys muodostavat kestävän perustan työlle

Vastuullisuustyössä on aivan keskeistä, että koko organisaatio on siinä mukana. Niinpä on tärkeää, että jokainen organisaation jäsen tietää, mistä biodiversiteettityössä on kyse, miksi sitä tehdään ja miten se käytännössä näkyy omassa työssä. Olemmekin rakentaneet henkilökunnallemme biodiversiteettikoulutuksen, jonka parissa opiskelu alkaa tammikuussa.

Tämän yleiskatsauksen lisäksi tulemme kouluttamaan henkilökuntaamme konkreettisemmilla koulutuksilla toimintatapojen uudistuessa. Näin varmistamme, että uudet tavat tulevat saumattomaksi osaksi arkityötä.

Maanomistajatiedotuksella laajempaa tietoisuutta biodiversiteetistä

Tiesitkö, että johtoalueet eivät ole joutomaita, sillä ne tarjoavat arvokkaita avoimia elinympäristöjä ja niillä on monenlaisia hyötykäytön mahdollisuuksia? Tai onko lahopuun keskeinen merkitys monimuotoisen metsäluonnon osana sinulle tuttu asia? Entä haitallisten vieraslajien aiheuttama suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle?

Energiaverkostotyö tapahtuu aina yhteistyössä maanomistajien kanssa, joten myös biodiversiteettiasioissa tarvitaan yhteisiä ponnisteluja. Olemmekin tuoneet verkkosivuillemme maanomistajatiedotusta sekä avanneet uusia mahdollisuuksia huomioida luonnon monimuotoisuus hankkeidemme yhteydessä.

Meille voi ilmoittaa esimerkiksi kiinnostuksesta jättää arvokasta lahopuuta lisääviä tekopökkelöitä uuden ilmajohdon rakentamisen yhteydessä. Lisäksi kannustamme johtoalueiden hyödyntämiseen niiden monimuotoisuutta lisäävillä tavoilla, joista voi myös ilmoittaa meille helposti lomakkeella, jotta osaamme huomioida ne verkoston kunnossapidossa. Toivomme ilmoituksia myös maanomistajien muista erityishuomioista johtoalueilta, kuten esimerkiksi suojeltujen lajien esiintymistä, eläinten laitumista, historiallisesti arvokkaista kohteista tai haitallisten vieraslajien esiintymistä.

Käy tutustumassa näihin uusiin sisältöihin verkkosivuillamme!

Verkostojen yhteistyöllä vahvempaa vaikuttavuutta

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on niin laaja-alainen kenttä, että siinä tarvitaan valtavasti tietotaitoa. Se koskettaa kuitenkin ihan kaikkia, niin ihmisiä, yrityksiä, kuntia kuin valtioitakin, joten jokaisen ei kannata painia samojen vaikeiden kysymysten kanssa yksin. On järkevää yhdistää voimat ja jakaa tietoa, osaamista sekä kokemuksia.

Olemme kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia keskusteluja monien kumppanien kanssa, ja niiden kautta on löytynyt yhteisiä tavoitteita sekä mahdollisuuksia toistemme tukemiseen tässä työssä. Ajan mittaan nämä alkavat varmasti konkretisoitua toimiksi, joista tulette kuulemaan myöhemmin tarkemmin.

Innolla kohti uutta vuotta

Tänä vuonna olemme päässeet biodiversiteettityössämme hyvään vauhtiin, ja kestävän perustuksen rakentaminen on edistynyt rivakasti. Ensi vuonna se saa vielä isommin huomiotamme, sillä se on priorisoitu vastuullisuustyömme kolmen tärkeimmän kehitysalueen joukkoon. Kannattaa siis jäädä kuulolle, mitä kaikkea vuosi 2024 tuokaan tullessaan!

1.1.44