Mitä jos....otetaan energia-asioihin uusi näkökulma

Olli-Pekka RantalaJulkaistu 21.8.2023

Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen ja digitalisaatio ohjaavat vahvasti toimintaympäristössä tapahtuvaa energiavastuullisuuden kehityskulkua. Asiakkaiden näkökulmasta muutos ja muutoksen nopeus ovat hämmentäviä.

Punainen suuri kerrostalo ja aurinkoista sinistä taivasta, jossa pilviharsoa. Taustalla näkyy aurinko ja etuosassa näkyy vihreitä puiden lehtiä.

Vastuullisuuskriteerien tiukentuminen luo yrityksille uusia investointitarpeita. Tämä puolestaan kasvattaa tarvetta yritysten omalle osaamiselle monellakin tapaa. Energiahuollon lisääntyviin vaatimuksiin liittyvät kysymykset varmasti pohdituttavat. Millaisiin energiaratkaisuihin olisi nyt investoitava? Miten arvioida järjestelmän kustannustehokkuus ja kannattavuus? Miten uusi moderni energiajärjestelmä kannattaa rahoittaa ja kuka sitä huoltaa tai ylläpitää?

Iso lainausmerkki

Energiakumppanuus palvelumallina tarjoaa asiakkaille hyvät lähtökohdat varmistaa muutoskyky muuttuvassa toimintaympäristössä. Se tuo yrityksille vakautta.

Olli-Pekka Rantala, myyntijohtaja

Olipa sitten kyseessä yritys tai taloyhtiö, energiakumppanuusmallilla varmistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden parantamisen. Sen avulla asiakkaamme voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentää ilmastokuormitusta.

Energiakumppanuusmalli rakentuu luottamuksesta

Energiakumppanuusmallissa asiakas ulkoistaa energiantuotantonsa suunnittelun, toteuttamisen, kehittämisen ja johtamisen kokonaisvaltaisesti tai osittain KSS Energialle. Tämä tarkoittaa vahvaa molemminpuolista luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhteisen päätöksenteon pohjaksi.

Iso lainausmerkki

Kumppanuuspolun aikana seurataan luvattujen hyötyjen realisoitumista niin päästösäästöjen kuin kustannussäästöjenkin näkökulmasta.

Olli-Pekka Rantala, myyntijohtaja

Energy as a KSS Service on yritykselle tai taloyhtiölle räätälöity palvelu, jonka sisällön laajuus ja osa-alueet rakentuvat asiakkaan tarpeen mukaan.

  • Sähkö ja sähköntuotanto

  • Lämpö ja jäähdytys

  • Sähköinen liikenne

  • Valaistus

  • Älykkyys

  • Turvallisuus

Vaikka elämmekin maailmassa, jossa yllätykset ja epävarmuuden tunne ovat jatkuvasti läsnä, on hyvä muistaa, että ainoastaan pyrkimällä eteenpäin innostavaa ja kestävää tulevaisuutta rakentaen, voimme edistää asioita ja tuoda vakautta tähän aikaan. Tämä sama pyrkimys koskee myös energiahuoltoa: sen muuttamista moderneiksi ja vastuullisuusnäkökohdat huomioiviksi energiajärjestelmiksi.

Vastuullisuus, modernit energiajärjestelmät ja helppous, siitä on uuden ajan energiakumppanuudessa kysymys.

Energy as a KSS Service yrityksille ja taloyhtiöille

Tutustu

Avainsanat:
Energiaratkaisut
1.1.42