Vastuullisuustyön painopisteenä luonnon ja työyhteisön monimuotoisuus

Mariliina KarppoJulkaistu 27.3.2023

KSS Energia -konserni liittyi syksyllä 2022 energiayhtiöiden eturivissä United Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitekorttien luettelo.

United Global Compact -ohjelmassa on kyse ihmisten ja luonnon ympärille kutoutuvasta ajattelusta. Miten toimia niin, että toiminnasta on mahdollisimman vähän negatiivisia seurauksia ihmiskunnalle ja planeetallemme? Nivottuna universaaleihin eettisiin periaatteisiin ja kiteytettynä 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen UGC-ohjelma on ymmärrettävä ja tehokas viitekehys yrityksille ja yksilöille.

Iso lainausmerkki

Kun yritys edistää liiketoiminnalleen luontaisimpia ja vaikuttavimpia tavoitteita, se edistää samalla myös kestävää kehitystä.

Mariliina Karppo

Alueet, joilla KSS Energia voi vaikuttavimmin edistää kestävää kehitystä, ovat selkeät:

  • Asetamme korkeat tavoitteet oman tuotannon hiilineutraaliuden lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

  • Määrittelemme, millainen toimintamme vaalii tehokkaimmin luonnon monimuotoisuutta.

  • Sitoudumme kehittämään työyhteisön monimuotoisuutta, parantamaan työturvallisuutta sekä kiinnittämään huomiota hankintaprosessiemme vastuullisuuteen.

Kahdeksan KSS Energialle keskeistä tavoitetta

KSS Energialle vastuullisuus on osa asiakaslupausta ja jatkuva strateginen kehityskohde. Viime vuosina konsernin vastuullisuus on laajentunut myös sosiaalisen, eettisen ja taloudellisen vastuullisuuden näkökulmiin. Olemme nähneet, millainen aktivoiva vaikutus energiainfran rakentajalla voi olla alueen elinkeinoelämälle ja kehittymiselle. Investoimme uusiutuviin energianlähteisiin pitkällä tähtäimellä, taloudellisesti kestävältä pohjalta.

UGC-jäsenyyden alkajaisiksi todensimme lähtötilanteen: Mitkä 17:stä Agenda 2030 -tavoitteesta liittyvät KSS Energian ydinliiketoimintaan ja strategisiin valintoihin? Paikansimme kahdeksan tavoitetta:

Vastuullisuustyö on toimintaa ja siitä viestimistä

UGC-ohjelman edistämisessä on kyse tavoitteellistamisesta ja osallistamisesta. Kumpaisessakin tarvitaan hyvää viestintää. Samalle viestinnällisyydelle perustuu myös ohjelman vuotuinen raportointikäytäntö. Se velvoittaa kiteyttämään, miten tavoitteet on kirkastettu, miten ne näkyvät tekoina sidosryhmien kanssa ja millaisia tuloksia niissä on lukujen valossa saavutettu.

KSS Energialla UGC-ohjelman tavoitteet liittyvät kattavasti koko ylimmän johdon työpöydille. Samalla tiedostamme, että onnistumiset syntyvät vain innostuneiden asiantuntijatiimien ja kumppanien kanssa; arjessa tekemällä.

Vielä alkukevään 2023 KSS Energia käyttää tavoitteiden kirkastamiseen. Tähän on laadukasta tukea tarjonnut muun muassa SDG Ambitious -ohjelma, johon konsernin johtoa on säännöllisesti osallistunut.

Mitä pidemmälle työ etenee, sen laajemmin se näkyy KSS Energian ulkoisissa kanavissa. Pistäydy verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa. Työn etenemisestä kerromme myös Vastuullisuus- ja vaikuttavuus -uutiskirjeemme, jonka on tilattavissa verkkosivuiltamme.

Avainsanat:
Vastuullisuus
Tuotanto
1.1.44