Ilmakuvassa on tuulivoimalan rakentaminen menossa, siinä näkyy tuulimyllyn runko ja nosturi. Taustalla on paljon metsämaisemaa ja laskeva aurinko.

Vastuullisuus on meille tärkeä ja laaja käsite

Vastuullisuus on KSS Energia -konsernin strategisesti tärkeimpiä kehityskohteita. Olemme kansainvälisen YK:n vastuullisuusaloitteen United Global Compactin jäsen. UGC-jäsenyys tarkoittaa, että olemme sitoutuneet kehittämään toimintamme kestävän kehityksen mukaisuutta niin ympäristö-, sosiaalisen kuin taloudellisenkin vastuullisuuden alueilla. Agenda 2030 -tavoitteista kahdeksan on meillä aktiivisesti kehitysalueina.

Olemme proaktiivisia myös alueellisten ympäristöohjelmien ja -projektien toteuttamisessa.

KSS Energian vastuullisuustyön painopisteitä vuonna 2023 ovat

1) Oman energiantuotannon hiilineutraaliuden kehittäminen kohti 100 %:ia

2) Toiminnassamme vaikuttavampien luontokatoa ehkäisevien toimenpiteiden määrittely ja kehittäminen

3) Työyhteisön monimuotoisuuden kehittäminen

4) Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden systemaattinen parantaminen

5) Hankintaprosessien vastuullisuusnäkökulmien huomiointi.

Tämä osio laajenee pian kattamaan tarkempia tietoja vastuullisuustyöstämme.

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste 2022

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste 2022

Vuonna 2022 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 47,04 %

Uusiutuva 40,75 %

Ydinvoima 12,21 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 316,18 g/kWh

Uraani 0,40 mgU/kWh

Kuvassa uusiutuvaa energiaa, metsäteollisuuden sivuvirtoja, hakekasan muodossa. Taustalla kesäisen vihreää niitty- ja metsämaisemaa.

Kaukolämmön CO2 ominaispäästöt verkoittain vuonna 2023

  • Kouvola 56,2 g/kWh

  • Kuusankoski 57,8 g/kWh

  • Koria 12,0 g/kWh

  • Anjalankoski 52,1 g/kWh

Lue lisää kaukolämmöstä
Kuvassa näkymä väreilevän veden yli Verlan vesivoimalaitokselle. Kuvassa näkyy veden takana taustalla punatiilisiä rakennuksia, puita, pensaita ja kirkas taivas, jossa valkeita pilvenhattaroita.

Vastuullisuus- ja vaikuttavuusuutisia

Julkaisemme muutaman kerran vuodessa uutiskirjeen, jossa kerromme konsernimme vaikuttavuus- ja vastuullisuushankkeista sekä tuote- ja palveluportfolioista. Voit tilata kirjeen verkkosivuiltamme löytyvällä tilauslomakkeella.

Tilauslomakkeeseen
1.1.42