Vastuullisuus on meille tärkeä ja laaja käsite

Vastuullisuus on KSS Energia -konsernin strategisesti tärkeimpiä kehityskohteita. Olemme kansainvälisen YK:n vastuullisuusaloitteen United Global Compactin jäsen. UGC-jäsenyys tarkoittaa, että olemme sitoutuneet kehittämään toimintamme kestävän kehityksen mukaisuutta niin ympäristö-, sosiaalisen kuin taloudellisenkin vastuullisuuden alueilla. Agenda 2030 -tavoitteista kahdeksan on meillä aktiivisesti kehitysalueina.

Olemme proaktiivisia myös alueellisten ympäristöohjelmien ja -projektien toteuttamisessa.

KSS Energian vastuullisuustyön painopisteitä vuonna 2023 ovat

1) Oman energiantuotannon hiilineutraaliuden kehittäminen koti 100 %:ia

2) Toiminnassamme vaikuttavampien luontokatoa ehkäisevien toimenpiteiden määrittely ja kehittäminen

3) Työyhteisön monimuotoisuuden kehittäminen

4) Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden systemaattinen parantaminen

5) Hankintaprosessien vastuullisuusnäkökulmien huomiointi.

Tämä osio laajenee pian kattamaan tarkempia tietoja vastuullisuustyöstämme.

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste 2021

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste 2021

Vuonna 2021 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 28,06 %

Uusiutuva 37,11 %

Ydinvoima 34,83 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 158,94 g/kWh

Uraani 0,99 mgU/kWh

1.0.0 Thu, 01 Jun 2023 10:26:20 GMT