Vehreää metsämaisemaa, jossa näkyy puiden runkoja ja keskellä pieni kuusen taimi.

Tietoa maanomistajalle

Niihin maanomistajiin, joiden maille sähköverkon sijoittamista suunnitellaan, otetaan aina yhteyttä. Maanomistajana voit halutessasi sopia maastosuunnittelijan kanssa katselmuksen sähköverkon sijoittamisesta maillesi.

Maanomistaja tuntee maansa parhaiten

Sinä tunnet maasi parhaiten, joten tietosi on meille korvaamattoman arvokasta! Kerro maastosuunnittelijalle tai urakoitsijalle esimerkiksi salaojien ja maanalaisten johtojen sijainnista, kaivuolosuhteista, eläinaitauksista tai muista erityishuomiota kaipaavista kohteista. Myös peltojen ja metsäpalstojen sisäänajoluiskista kannattaa mainita, jotta maakaapelit voidaan suojata mekaanista rasitusta kestäviksi joko käyttämällä suojaputkea tai kaivamalla ne syvemmälle maahan.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella, jossa kohteen sijainnin saa merkittyä kartalle.

Yhteydenotto sujuu helposti puhelimitse tai lomakkeella

Jos sinulla on mitään kysyttävää tai kommentoitavaa, älä epäröi ottaa yhteyttä! Hankkeen vastuuhenkilöiden yhteystiedot sekä helppo yhteydenottolomake löytyvät hankekartalta.

Maankäyttösopimuksia koskevissa kysymyksissä tarvitsemme yleensä tarkempia tietoja kiinteistöstäsi, kuten kiinteistötunnus tai osoite. Tarkat tiedot nopeuttavat asiasi käsittelyä, joten ne kannattaa mainita yhteydenotossa.

Tietoa maankäyttösopimuksista

Sähköverkon reitillä olevat maa-alueet ja puusto ovat maanomistajan omistuksessa, joten sähköverkon rakentamiseen tarvittavien rakenteiden sijoittamisesta tehdään aina sopimus tai suostumus maanomistajan kanssa.

Sopimus tehdään silloin, kun alueella kulkevan reitin kautta sähkö kulkee muillekin kuin kyseisen alueen maanomistajalle. Tällöin maanomistajalle maksetaan myös korvaus maan käytöstä. Jos uusi reitti tuo sähköä vain maanomistajalle itselleen, tehdään hänen kanssaan suostumus eikä maa-alueen käytöstä makseta korvauksia. Yksityistielain mukaisesti kaapelin sijoituksesta tiealueelle tehdään korvaukseton sopimus vain tienhoitokunnan kanssa.

Sopimuksen laatiminen

Maankäyttösopimuksia laaditaan kaksi kappaletta, joista toinen maanomistajalle ja toinen KSS Verkolle. Olemme siirtymässä sopimuksissa sähköiseen allekirjoitukseen, joka on paperista sopimusta nopeampi ja kätevämpi. Tarvittaessa voidaan sopimukset kuitenkin tehdä myös paperilla.

Korvauksen maksaminen

Sähköverkon komponenttien sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta maksetaan maanomistajalle sopimuksen mukainen kertakorvaus.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hankkeisiin liittyen

1.1.44