Nainen tutkii kädessään olevaa puhelinta ja laittaa sähköauton latauspistoketta autoon kiinni.

Pitkän tähtäimen investoinnit sähköverkkoon

Sähkön merkitys arjessamme kasvaa jatkuvasti. Sähköverkon investointeja tehdään sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi sekä sähkönkäytön muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi.

Yhteiskunnan ikääntyminen, kaupungistuminen, sähköistyminen ja hiilineutralisointi ovat globaaleja megatrendejä, joiden odotetaan kiihtyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että sähkön merkitys kasvaa niin rakennusten lämmityksessä kuin liikenteen energian lähteenä. Samalla odotamme hajautetun tuotannon ja kaksisuuntaisen sähköjärjestelmän nousevan selvästi nykyistä merkittävämmäksi ratkaisuksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nämä tekijät vaikuttavat myös KSS Verkko Oy:n verkkoalueella, ja niihin varautumisesta kerrotaan tarkemmin jakeluverkon kehittämissuunnitelmassamme.

KSS Verkon investoinnit

Seuraavina vuosina toimitusvarmuutta parantavat investoinnit painottuvat KSS Verkon osalta Myllykosken ja Valkealan taajamien alueelle. Taajama-alueiden verkon kaapeloinnin valmistuttua siirrämme painopisteen maaseutuverkkoon, jossa kaapeloimme suuritehoisimpia runkoyhteyksiä sekä siirrämme kauempana taajamista olevia johtoja metsistä teiden varsiin. Samalla jatkamme vierimetsän hoitoa sekä lisäämme verkostoautomaatiota, jonka avulla vikojen kestoaikaa saadaan lyhennettyä.

Tavoitteemme on saavuttaa meille asetetut sähköverkon laadulliset toimintavarmuusvaatimukset kustannustehokkaasti vuoteen 2036 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että KSS Verkko Oy:n sähköverkot suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään niin, ettei asemakaava-alueen asiakkaamme koe yli 6 tunnin ja haja-asutusalueen asiakkaamme yli 36 tunnin sääilmiöiden aiheuttamaa sähkönjakelun keskeytystä.

Tutustu KSS Verkon meneillään oleviin hankkeisiin Hankekartta-sivulla.

1.1.44