Mies ja nainen istuvat vierekkäin pienen punaisen mökin portaalla.

Sähköliittymien muutostyöt

Haluatko suurentaa sähköliittymääsi tai tarvitsetko nykyiseen liittymääsi kolmivaiheistuksen? Olet oikeassa paikassa. Tältä sivulta löydät lisätietoa ja toimintaohjeet sähköliittymien muutostöistä KSS Verkon alueella.

Liittymän laskutussulakkeiden pienentäminen

Jos haluat pienentää sähköliittymäsi käyttöpaikan laskutussulakkeita, sulakemuutoksen voit teettää joko omalla sähköurakoitsijallasi tai tilata kohteeseen KSS Energian urakoitsijan. Muutoksissa käyttöpaikkojen pienin mahdollinen laskutussulakekoko on 3x25 A.

Mikäli sulakemuutoksen tekee oma sähköurakoitsija, kohteen tarkastuskäynnistä veloitetaan KSS Energian palvelumaksuhinnaston mukainen palvelumaksu. Muutoksen tehtyään sähköurakoitsijan tulee täyttää kohteesta yleistietolomake. Yleistietolomakkeen käsittelyn jälkeen KSS Energian urakoitsija tulee suorittamaan kohteeseen tarkastuskäynnin, jonka jälkeen verkkosopimusten sulakekokoa pienennetään.

Jos sulakkeiden muutos tilataan KSS Energian urakoitsijalta, laskutussulakkeiden muutoksesta veloitetaan KSS Energian palvelumaksuhinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelumaksun suuruus riippuu siitä, että onko kohteessa tulppa- vai kahvasulakkeet.

Kysy lisää Laskutussulakkeiden pienentäminen -lomakkeella.

Liittymän suurentaminen

Sähköliittymän koon suurentamisesta ja liittymisoikeuden muuttamisesta veloitetaan vähintään KSS Verkon liittymismaksuhinnaston mukainen lisäliittymismaksu, joka määräytyy hinnoitteluvyöhykkeen ja nykyisen sekä tulevan liittymiskoon perusteella.

Liittymän suurentaminen alkaa KSS Verkon muutoslomakkeen täyttämisellä. Liittymisoikeuden suurentuessa allekirjoitettavaksi tulee uusi liittymissopimus.

Mahdolliset liittymisjohdon tai mittauskeskuksen vaatimat muutostyöt ovat asiakkaan sähköurakoitsijan tehtävä. Muutosten jälkeen sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta KSS Verkolle yleistietolomake.

Jos liittymisoikeus kattaa jo entuudestaan suurennettavan sulakekoon, niin kohteesta ei tarvitse tehdä uusia liittymissopimuksia. Tarvittavien muutosten (vähintään sulakemuutos) jälkeen sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta yleistietolomake.

Liittymän kolmivaiheistus

Yksivaiheisten 1x25 A ja 1x35 A -liittymien kolmivaiheistuksen lisäliittymismaksut on esitetty KSS Verkon liittymismaksuhinnastossa.

Liittymän kolmivaiheistus alkaa muutoslomakkeen täyttämisellä. Liittymän kolmivaiheistuksesta tulee uusi liittymissopimus allekirjoitettavaksi.

Mahdolliset liittymisjohdon tai mittauskeskuksen vaatimat muutostyöt ovat valitsemasi sähköurakoitsijan tehtäviä. Muutosten jälkeen sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta KSS Verkolle yleistietolomake.

Liittymän ylläpito

Kaikilla liittymillä tulee olla joko aktiivinen verkkosopimus tai vastaavasti ylläpitosopimus. Mikäli kiinteistössä ei käytetä sähköä tai liittymä halutaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä, voi sähköliittymän laittaa ylläpitoon. Tämä sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa tontilla oleva rakennus puretaan, mutta liittymävalmiudet halutaan säilyttää tontin tulevaa käyttöä varten.

Liittymän laitosta ylläpitoon veloitetaan KSS Energian palvelumaksuhinnaston mukaiset palvelumaksut. Kun sähköliittymä laitetaan ylläpitoon, urakoitsijamme poistaa liittymän energiamittarit. Sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpidosta veloitetaan pienjänniteliittymän pääsulaketta vastaava yleissiirtotuotteen perusmaksu KSS Verkon voimassa olevan verkkopalvelumaksuhinnaston mukaisesti. Perusmaksut laskutetaan kahdesti vuodessa.

Kun haluat ylläpidossa olevan liittymän uudelleen käyttöön, sähköurakoitsijasi tulee toimittaa meille kohteesta yleistietolomake. Mikäli liittymä on ollut ylläpidossa yli kaksi vuotta, sinun tulee liittymän omistajana teettää sähköurakoitsijalla tarkastusmittaukset käyttöönotettavien laitteistojen osalta ennen kytkentää. Ylläpitoliittymän käyttöönotosta veloitetaan KSS Energian palvelumaksuhinnaston mukaisesti mittauksen toimenpidemaksu sekä kytkentämaksu.

Liittymän purku

Kiinteistön sähköliittymän irtisanominen ja purkaminen ovat ajankohtaisia, mikäli kiinteistössä ei käytetä sähköä eikä sille todennäköisesti tule tarvetta myöhemminkään. Jos liittymä puretaan ja kiinteistölle halutaan myöhemmin sähköt, uudesta liittymästä veloitetaan KSS Verkon liittymismaksuhinnaston mukainen liittymismaksu.

Liittymän purkaminen alkaa muutoslomakkeen täyttämisellä. Liittymän purkaminen vahvistetaan sinulle erikseen allekirjoitettavaksi tulevalla liittymän purkusopimuksella.

Liittymän purun yhteydessä KSS Verkko palauttaa liittymismaksun mahdollisen palautuskelpoisen osan vähennettynä purkukustannuksilla. Liittymän purkukustannukset selviävät palvelumaksuhinnastostamme.

HUOM! Mikäli suunnittelet koko kiinteistöllä olevan rakennuksen purkamista, mainitsettehan siitä muutoslomakkeella, jotta se osataan huomioida liittymän purkamisessa. Vanhan rakennuksen purkaminen ilman sähköliittymän purkua voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston, myös purettavan, turvallisuudesta vastaa sähkölaitteiston haltija. Purettavan kiinteistön omistajan tehtävänä on huolehtia siitä, että purkutyö on toteutettavissa turvallisesti.

Lisätietoja Tukesin tiedotteesta: Talojen purkaminen sähköt päällä on hengenvaarallista

HUOM! Tämän sivun lomakkeet koskevat KSS Verkon sähköliittymiä. KSS Energian sähkösopimusasioihin liittyvää tietoa ja sähkösopimuksen peruuttamislomakkeen löydät Asiakaspalvelu-osiosta.

Sähköliittymän omistajuuden vaihtaminen

Äiti sammuttaa valot ja kaksi lasta laittaa kenkiä jalkaansa.

Sähköliittymä ei siirry automaattisesti kiinteistön mukana

Teitkö talokaupat? Tiesithän, että kun omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja vaihtuu, on sen yhteydessä tärkeää ottaa huomioon sähköliittymän omistuksen muuttuminen.

Lue lisää
1.1.42