Kaksi ruutupaitaista miestä kättelee pihalla aurinkoisessa säässä.

Syrjimättömyys

Syrjimättömyys tarkoittaa sitä, että me KSS Verkolla toimimme tasapuolisesti sekä asiakkaitamme että muita sähkömarkkinoiden osapuolia kohtaan. Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijoita laatimaan toimenpideohjelman syrjimättömyyden varmentamiseksi omassa toiminnassaan. Tällä sivulla voit tutustua meidän toimenpideohjelmaamme sekä syrjimättömyysraporttiimme.

Syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Täältä pääset tutustumaan KSS Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskevaan toimenpideohjelmaan.

Tutustu toimenpideohjelmaan

Syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman raportti

Syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman toteutumista seurataan vuosittaisella raportoinnilla.

Tutustu syrjimättömyysraporttiin
1.1.44