Sähköverkon maakaapelointityömaalla kaivuri on kaivanut kaapelille uomaa, jota työntekijä viimeistelee lapion kanssa.

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

KSS Verkko vastaa sähköverkkopalveluista Kouvolan ja Iitin kuntien alueella. Tärkein tehtävämme on huolehtia luotettavasta sähkönjakelusta kaikissa oloissa vuoden jokaisena päivänä. 

Panostamme toimitusvarmuuteen

Verkon huolellinen ylläpito, maakaapelointi ja korkea automaatioaste sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat KSS Verkon alueella sähkönjakelulle erinomaisen toimitusvarmuuden. Kehitämme ja uudistamme verkkoa kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Sähkömarkkinalain mukaisesti verkkoyhtiöt ovat velvoitettuja huolehtimaan, että vuonna 2036 asemakaava-alueilla ei saa esiintyä myrskyn, tuulen tai lumikuorman seurauksena yli 6 tunnin keskeytyksiä ja haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä.  

KSS Verkon toimet toimitusvarmuuden parantamiseksi:  

  • Ilmajohtoverkkojen kaapelointi taajama-alueilla. 

  • Haja-asutusalueilla suuritehoisten runkoyhteyksien kaapelointi sekä johtojen siirto metsistä teiden varsille. 

  • Sähköverkon investoinnit ja tehostetut ylläpitotoimet, kuten sähkölinjojen johtokatujen raivaus.   

  • Verkostoautomaation lisääminen vikojen havaitsemiseksi ja pitkien sähkökatkojen ehkäisemiseksi.  

Kuvassa on harmaa keltainen kaivinkone vasten sinistä taivasta, jossa on valkoisia pilvenhattaroita. Kaivinkoneen kauha kurottaa ylöspäin.

Meneillään olevat hankkeet löydät hankekartasta

Ylläpidämme ja parannamme infraverkkojemme toimitusvarmuutta investoinneilla ja kunnossapidolla. Hankekartasta voit nähdä työn alla ja suunnitteilla olevat investointi- ja kunnossapitohankkeet sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkon osalta.

Siirry hankekarttaan
1.1.44