Ilta-aurinko heijastuu punatiilisen talon punaisella tiilikatolla olevista aurinkopaneeleista. Talon katossa on tumma kattoikkuna ja talossa on valkoiset ikkunapielet. Taustalla näkyy auringon punaiseksi värjäämä taivas ja toinen tumman värinen talo.

Pientuotanto ja tunnin sisäinen netotus

Pientuotannolla tai mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, joka tuottaa pienimuotoisesti sähköä kiinteistön omaan käyttöön.

Tuotantolaitteiston kytkeminen sähköverkkoon

Tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon vain KSS Verkon luvalla. Ennen kytkentää aurinkosähköjärjestelmän asentava sähköurakoitsijasi on lähetettävä pientuotannon yleistietolomake tuotannon osalta hyväksyttäväksi. Yleistietolomakkeen voi lähettää myös aurinkosähköjärjestelmän myyjä tai sinä itse.

Tarkemmat ohjeet pientuotannon verkkoon liittämisestä löydät alla olevan painikkeen kautta.

Mitä ylijäämätuotannolle tapahtuu?

Pientuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksen, ylijäämätuotanto siirtyy sähköverkkoon. Ylijäämätuotannon ostaa pääsääntöisesti asiakkaan sähkönmyyjä. Asian voit varmistaa omalta sähkönmyyjältäsi.

Tunnin sisäinen netotus

Omakotitalossa, jossa on aurinkopaneelit, syntyy usein tilanne, jossa saman tunnin aikana on sekä sähkömittarin mittaamaa kulutusta että tuotantoa. Tämä johtuu siitä, että tunnin aikana on hetkiä, jolloin kulutus on tuotantoa suurempaa, sekä hetkiä, jolloin tuotanto on kulutusta suurempaa.

Netotuksessa saman käyttötunnin aikana kulutetusta sähköstä vähennetään saman tunnin aikana syntynyt pientuotanto. Näin ollen netotuksen myötä saman tunnin aikana voi olla vain kulutusta, jos kulutus on ollut tuotantoa suurempaa, tai vain tuotantoa, jos tuotanto on ollut kulutusta suurempaa. 1.1.2023 alkaen Fingrid Datahub laskee pientuotantojen netotuksen ja toimittaa netotetut mittaustiedot verkkoyhtiölle ja sähkönmyyjälle. 

Tuotettu sähkö kannattaa kuluttaa itse

Sähkön pientuottajalle on aina edullisempaa kuluttaa itse tuottamansa sähkö kuin myydä tuotettu sähkö jakeluverkkoon. Kun tuotetun sähkön kuluttaa itse ja siten vähentää tuotetun sähkön osalta verkosta ostettua sähkön määrää, saa hyötyä koko itse tuotetun aurinkosähkön arvosta. Hyöty koostuu energiasta, verkkopalvelumaksusta (ent. siirtomaksu) sekä sähköverosta ja alv:sta, ja on näin ollen arvokkaampaa kuin taas sähköverkkoon takaisin myytävä sähkö, joka koostuu pelkästä energian osuudesta. 

Huomioitavaa netotuksen näkymiseen liittyen

Sähkölaskulla ja KSS Energian KSS Online -palvelussa sähkölaskun perusteena näkyy netotettu sähkönsiirto - siirto, josta pientuotanto jokaisen käyttötunnin sisällä on jo vähennetty. Sähkömittarin näytöllä taas näkyy sekä kulutus että tuotanto, joita ei ole netotettu. Tämä ei kuitenkaan vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, sillä se on jo valmiiksi huomioitu verkkoyhtiön mittaustietojärjestelmässä.

Kysy lisää pientuotannosta

Hehkulamppu, jonka valonlähteeksi on kuvattu aurinko.

Kysy lisää pientuotannosta

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Kysy lisää pientuotannon omalla yhteydenottolomakkeella.

Yhteydenottolomakkeeseen
1.1.44